Kadını erkeği ayırt etmeden, yaşlıyı, çocuğu genel olarak yardıma ihtiyacı olan herkesi, tüm dezavantajlı insanları; mikro, makro ve mezzo düzeyde koruyan, sosyal politikanın en temel taşıdır sosyal hizmet. Toplumun işlevselliği, mutluluğu için çabalar.

Toplumun adeta melekleri olan Sosyal Çalışmacılara emeklerinden ve kişi ayırt etmeksizin kimseden esirgemedikleri sevgilerinden ötürü teşekkür ederiz. Dilerseniz “Sosyal Hizmet” hakkında biraz konuşalım… ?

Sosyal Hizmet Bölümü Nedir? Sosyal Çalışmacı ve Sosyal Hizmet Uzmanı Kimdir?

Sosyal Hizmet; bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun yaşam kalitelerini, koşulları değiştirerek ya da mevcut koşullardan daha iyi bir biçimde yürütülmesini hedefleyen bir çalışma alanıdır. Bu alandan mezun öğrenciler birey, aile, grup ve toplumun sorunlarla baş etme kapasitelerini geliştirecek sosyal politika ve programların planlanıp hayata geçirilmesini sağlarlar. Sosyal Hizmet bölümünün temel amacı, toplumda ortaya çıkan problemler ve bireylerin toplum içerisinde yaşadığı sorunları çözmeye yönelik yönlendirmelerde bulunacak bireyler yetiştirmektir.

Yaşamsal ihtiyaçlarını her normal vatandaş gibi karşılamakta sorun yaşayan bireylerin, grupların ve toplulukların gereksinimlerini karşılamada destek ve rehberlik çalışmaları sunan hizmetler bütünüdür.

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Çalışmacı, toplumun hassasiyet sahibi gruplarına, bireylerine ihtiyaçları doğrultusunda destek sunmak, refah seviyelerinin yükseltilmesi, bireyi ailesi ve çevresi içinde değerlendirerek hassasiyetlerini ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalar yürüten ve söz konusu çalışmaların takibini yapan, politikalar geliştirmesi amacıyla eğitilen ruh sağlığı çalışanıdır.

Sosyal Hizmet Uzmanı, 4 yıllık Sosyal Hizmet lisans bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans yapan kişilere verilen unvandır.

İngilizcesi “Social Work” olup Türkiye’de Sosyal Hizmet Uzmanı ya da mevcut haliyle Sosyal Çalışmacı olarak bilinirler.

Sosyal Hizmet Ne İş Yapar?

Sosyal Hizmet Bölümü mezunları, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, toplum gelişimi, halk sağlığı, hukuk, ekonomi ve toplum gelişimi gibi sosyal bilimleri; sosyal ve kişisel sorunları çözmek için müdahaleler geliştirmek, topluma ayak uydurmak ve uygulamak için çalışır.

Tüm ve daha birçok çalışmaları birey, grup, aile ve topluluk düzeyinde, kapalı ve açık mekanlarda yaparken sosyal ilişkileri geliştirmeyi, sosyal yalnızlıkları gidermeyi ve sosyal terapiyi hedeflerler.

 • Yaşlıların sağlıklı ve güven içinde bir hayat sürmesini sağlar.
 • Suça sürüklenen çocukları topluma kazandırır.
 • Engellilerin toplumda erişilebilirliğini destekler.
 • İnsan haklarının savunuculuğunu yapar.
 • Kadının, çocuğun, hayvanın, yaşlının şiddet gören herkesin yanında durur.
 • Her türlü şiddetle mücadele eder.
 • Yoksullukla, gelir eşitsizliği ile sosyal adaletsizlikle mücadele eder.
 • Bireylerin, ailelerin ve toplumun hem sorunlarıyla mücadele eder hem de onları sorunları karşısında güçlendirir ve çok daha fazlası.
sosyal hizmet kişiler

Aktif Çalışan Sosyal Çalışmacılar: Bu kişiler genellikle yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım götüren, çeşitli konferanslarda görev alan ve çevre araştırmaları yapan kişilerdir. Genellikle aktif bir iş halinde ve insanlarla sıkça iletişim içerisinde olurlar.

Masa Başı Çalışan Sosyal Çalışmacılar: Bu kişiler ise daha çok devlet bünyesinde yapılan analiz ve araştırmalar sonucunda raporlama ve gerekli yerlere yardım ulaştırılması konusunda incelemeler yapan kişilerden oluşmaktadır. Genellikle masa başı rehberlik hizmeti ve dosyalama işleriyle uğraşırlar.

Sosyal Hizmet Bölümü Kaç Yıllıktır?

Sosyal Hizmet ve Sosyal Hizmetler bölümleri karıştırılmamalıdır.

Sosyal Hizmet eğitimi, 4 yıllık bir lisans programıdır. Önlisans programı olan 2 yıllık versiyonu ise Sosyal Hizmetlerdir.

İngilizce hazırlık sınıfı üniversiteye göre değişkenlik gösterebilir.

sosyal hizmet

Keşfet: Sosyal Hizmet 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Sosyal Hizmet Dersleri Nelerdir?

 • Sosyoloji,
 • Sosyal Hizmet Mevzuatı,
 • Sosyal Güvenlik,
 • Psikoloji,
 • İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre,
 • Sosyal Hizmet Kuramları,
 • Sosyal Politika,
 • Hukukun Temel Kavramları,
 • Aile ve Çocukla Sosyal Hizmet,
 • Engellilere Sosyal Hizmet,
 • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonunu Planlama,
 • Göçmen ve Sığınmacılara Sosyal Hizmet,
 • Sosyal Antropoloji,
 • Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.

Sosyal Hizmet İş İmkanları

Sosyal çalışmacılar kamu ve özel hastanelerde sosyal servislerde, yatalak, kronik, geçici hastanede yatan hastaların sosyal sağlıklarında sorumludur. Bu kapsamda sadece aileleriyle değil onların sağlıklarını etkileyen aileleriyle çalışır, çevre koşullarıyla da ilgilenirler.

Sosyal çalışmacılar kreşten üniversitelere kadar tüm eğitim öğretim kurumlarında öğrencilerin çevreye uyum, sosyal denge, verimlilik gibi hedeflere uygun olarak okul sosyal çalışması yaparlar. İlk, ortaokul ve liselerde ders verimlerinin artması, dersleri etkileyen aile sorunlarının çözülmesi, öğrencinin sağlıklı sosyal çevre oluşturabilmesi için çalışırlar.

Sosyal çalışmacılar adalet birimlerinde, mahkemelerde aile, birey, grup ve toplulukta sosyal boyutlu adalet yapılanması yönünde mahkemelerde çalışırlar. Tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle de çalışırlar.

İşyerlerinde, fabrikalarda, tarlalarda çalışmanın getirdiği güçlükleri, zorlukların aşılması uyumlu bir çalışma ortamının sağlanması için çalışırlar.

 • Hastanelerde, sağlık ocaklarında; ATAUM’larda çalışırlar.
 • İlk, ortaokul ve liselerde, üniversitelerde SKS’lerde (Sağlık, Kültür, Spor Daire başkanlıklarında);
 • Mahkemelerde, çocuk ve aile mahkemelerinde çalışırlar.
 • Kreş, engelli bakım merkezleri, huzurevleri, kadın sığınmaevleri, gençlik merkezleri gibi sosyal hizmet kuruluşlarında çalışırlar.
 • Sosyal yardım birimlerinde çalışırlar.
 • Engellilerle ve yaşlılarla, onların aktif ve engelsiz yaşayabilmeleri için her düzlemde çalışmalar yaparlar. Onları sokaklara çıkarırlar, spor yaptırırlar, dansa götürürler vb.
 • Akıl ve zihin hastalığı olanlarla ya da üstün zekalı çocuklarla özel çalışmalar yaparlar. Amaç, onları topluma uyumlu ve verimli duruma getirmektir.
 • Topluma uyum sağlamakta sıkıntı çeken alkoliklerle, bağımlılarla, eşcinsellerle, saldırganlarla, boşa çıkmış emeklilerle, gebe kadınlarla, onların gebelik sağlığı ve yaşam zenginlikleri için çalışırlar.
 • Kadın çalışmaları yaparlar, kadın boş zaman değerlendirme çalışmaları, şiddet gören kadınlarla (ve onlara şiddet gösterenlerle) çalışmalar yaparlar.
 • Sadece çocuk ve kadın değil her insanın cinsel sömürüsüne karşı birey, grup, aile ve topluluk düzleminde çalışmalar yaparlar.
 • Gençlik, akran ve çete gruplarıyla, sokak çocuklarıyla kapalı ve açık mekanlarda çalışır, onları topluma kazandırmaya çalışırlar. (Street social work).
 • Sosyal çalışmacılar sokak sosyal çalışması yaparak sokakta kalanlarla, onların barınaklara yerleştirilmeleriyle, bu arada çeşitli sosyal sorunlarının çözülmesiyle ilgilenir; çalışırlar.
 • Spor gruplarıyla güdüleyici ve sosyal ve psikolojik destek çalışmaları yaparlar.
 • Çocuk, genç, kadın, emekli gibi özel yaş gruplarıyla gerektiğinde sanatla destekleme, sanat terapisi çalışmaları yaparlar.
 • Meslek edindirme gibi benzeri iş ve eğitimlerde topluma uyum, ailesini destekleme ve güçlendirme çalışmaları yaparlar.
 • Bu çalışmalarda çalışma özneleri sadece bu kişiler olmaz. Bu tür kişileri olumsuz etkileyenlerle de çalışırlar. Olumsuz çevre koşullarının iyileştirilmesi için çalışırlar.

Belediyelerin çeşitli birimlerinde;

 • Belediyelerin sosyal hizmet kuruluşlarında çalışırlar.
 • Toplumdaki göçmen sığınmacı sorunlarını topluluğa uyum temelinde çözmeye çalışırlar.
 • Uluslararası sosyal çalışmalar ya da ulus aşırı sosyal çalışmalar yaparlar (Dünya’da. Türkiye’de yok.)

Sosyal Hizmet mezunları kamuda da çalışabilirler. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, SSK’da, İş ve İşçi Bulma Kurumunda, DPT’de, Sosyal Hizmet İl Müdürlüklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, körler ve sağırlar okullarında, çocuk yuvalarında, yetiştirme yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, huzurevlerinde, ıslahevlerinde, cezaevlerinde, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler.

 • Devlet Planlama Teşkilatı,
 • Aile Araştırma Kurumu,
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,
 • Çocuk Esirgeme Kurumları,
 • Cezaevleri,
 • Çocuk Mahkemeleri,
 • Emekli Sandığı,
 • Sosyal Sigortalar Kurumu,
 • Özel Çocuk Bakım Yuvaları,
 • Özel veya Devlet Hastaneleri,
 • Huzurevleri,
 • Sığınma Evleri,
 • Sivil Toplum Kuruluşları

Keşfet: Sosyoloji Mezunu Ne İş Yapar? Sosyoloji Bölümü Nedir? İş İmkanları

Sosyal Hizmet Maaşları

EN DÜŞÜKORTALAMAEN YÜKSEK
Sosyal Hizmet Uzmanı5.200 TL5.500 TL5.900 TL
Sosyal Çalışmacı2.320 TL3.420 TL4.870 TL
Veriler kariyer.net üzerinden alınmıştır.

Sosyal Hizmet ve Sosyal Hizmetler Arasındaki Fark Nedir?

Sosyal Hizmet lisans programıdır 4 yıllıktır. Sosyal Hizmetler önlisans programıdır 2 yıllıktır.

Sosyal Hizmet bölümü dersleri daha teorik ve kapsamlıdır. Sosyal Hizmetler bölümü dersleri ise uygulamaya yöneliktir.

Raporlarda karar ve imza yetkisi Sosyal Çalışmacı veya Sosyal Hizmet Uzmanlarında oluyor.

Sosyal Hizmetler okuyan kişiler dilerlerse Dikey Geçiş Sınavı (DGS) girerek eğitimlerini 4 yıla tamamlayabilirler.

Author

uyuryazar kişilik

11 Yorumlar

 1. Çok faydalı bilgiler edindim. Teşekkür ederim. Yazınızın devamını dileriz.

Yorum Yap