Psikoloji bölümü öğrencileri için kendi alanlarında uzmanlaşmak çok önemlidir. Psikoloji bölümünü kazanan öğrenciler, eğitim süresi boyunca kendilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler yaparlar. Stajlar, topluluk ve kulüp aktiviteleri gibi. Fakat en önemlisi kitap seçimleridir. Sizler için 15 kitaptan oluşan bir liste hazırladık. Temel psikoloji bilginizi geliştirecek, psikolojinin alt dallarına ait konuları keşfedeceksiniz.

Psikoloji öğrencilerinin mutlaka okuması gereken 15 kitap listesini derlerken, her okuyucuya uygun olan kitapları seçmeye ve psikolojinin birçok konusunu detaylıca ele alan kitapları bir araya getirmeye özen gösterdik. Temel psikoloji bilginizi geliştirecek olan bu kitapları okuma listenize eklemenizi tavsiye ederiz. Hazırsanız başlıyoruz..

Keyifli okumalar!

Keşfet: Psikoloji Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

1) Psikolojiye Giriş- Clifford T. MORGAN

Psikolojiye Giriş |

Psikologların neler bildikleri konusunda açık bir tablo örneği oluşturan bu kitap aynı zamanda farklı psikoloji dersleri alan öğrenciler içinde kaynak niteliğindedir. Psikoloji bölümünde okutulacak giriş kitapları arasında, en başarılı kaynaklardan biri olarak görülür. Vakalar açısından dünyada yapılan deneylerden bahsetmesi yönüyle, psikoloji meraklılarının ilgisini çekeceğini düşünüyorum.

“Asıl hata denemekten vazgeçmektir ve eğitim öğrenip unuttuklarımızdan geri kalandır!”

2)Yaşam Boyu Gelişim: Gelişim Psikolojisi- John W. SANTROCK

Doğumdan ölüme kadar olan süreci, insan gelişimini konu edinmekte. İçeriğinde, fiziksel, bilişsel, sosyoduygusal gelişim konularına yer vererek, gelişimsel dönemlere ait sorunlar ve çözümleri bir bütün halinde okuyuculara aktarmaktadır. Bir bireyi yönlendiren nedir? Deneyimleriniz geleceğinizi şekillendirmede etkili mi? İnsanların içinde bulundukları durumları ve neden bulundukları mevcut durumda olduklarını bilmek istiyorsanız, bu eseri okuma listenize eklemelisiniz.

”Bu kitap; insan gelişiminin, kendinizin ve insan türünün herhangi bir üyesinin gelişiminin yolculuğuna açılan bir penceredir. ”

3)İnsan ve Davranışı- Doğan CÜCELOĞLU

Terimler ve anlatımın tamamen bilimsel ölçekte olduğu bu eser, tam olarak ders kitabı niteliğindedir. İnsan psikolojisi nedir? Nasıl incelenir? Soruları cevaplanırken psikolojiye ait temel terimler işlenmiştir. Türk bilim adamlarının katkılarıyla ve Türk toplumunun yapısı harmanlanarak oluşturulmuştur. Kitaplığınızda mutlaka yerini alması gereken bir kitap ve mutlaka okunması gerekli.

“İnsanı anlarsak bireyin ve toplumun daha sağlıklı ve anlamlı bir yaşam oluşturmasında yardımcı olabiliriz.”

4) İnsan Olmanın Psikolojisi- Abraham MASLOW

İnsan Olmanın Psikolojisi


Maslow’a göre ruh sağlığı anlaşılmadan, ruh hastalıkları anlaşılmaz. Bu kitapta insanın eksikliklerine değil, gücüne ve potansiyeline yoğunlaşan öğretiler konu alınmakta. Ayrıca Maslow, bütünleştirici bir soluk kazandırmaya çalıştığı insan psikolojisini farklı bir pencereden incelemekte. Bize de bu Hümanist psikolojinin temel kitabını, keyifle okumak düşüyor.

‘’Kişi ne denli sağlıklı ise dünyanın ve tüm diğer denk şeylerin algılanması da o denli güçlü ve içten olacaktır.’’

5) Totem ve Tabu- Sigmund FREUD

Toplum psikolojisinin kemikleşmiş sorunlarına farklı bir bakış açsısı getiren bu kitap, ilkel insan ve bizim çağdaşlığımız arasındaki bağlantıyı kuran ilk eser olma konusunda da dikkat çekmektedir. Totem bağları hakkında ciddi çıkarımlarda bulunarak, bu bağları güncel yaşantılarımızla ilişkilendirmiştir. Psikolojiyle ilgilenen herkesin mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum.

‘’Tabu sınırlamaları din ya da ahlak yasaklarından farklıdır.’’

6) Günübirlik Hayatlar- Irvin D. YALOM

Yalom yıllarca üzerinde çalıştığı bu eserde sadece hastalarının problemlerini konu almakla kalmıyor, kendi hayatına dair çıkarımlar da yapıyor. Temelde iki konu üzerinde duruyor. Kısa da olsa anlamlı bir hayat sürüp mutlu olabilir miyiz? Ölüm gerçekten ne anlam ifade ediyor? Psikoterapiye ilginiz varsa ve bu soruların yanıtlarını merak ediyorsanız mutlaka okumalısınız.

“Ortada olan tek bir gerçek yoktur, her birimiz bir noktaya kadar kendi gerçekliğimizi inşa ederiz. ”

7) İnsan Olmak- Engin GEÇTAN

İnsan Olmak Engin Geçtan


İnsan olmanın ikilemi, eskisinden çok daha fazla ve daha yüzeysel ilişkiler kurmakla bütünleştirilerek anlatılıyor. İnsan olma kriterleri ve insan olma, olabilme yolculuğu anlatılırken, bireye, topluma, aileye ait manevi duygular akıcı bir dille okuyucuya aktarılıyor. Psikolojiye ilgi duyanların ilgisini çekebileceğini düşündüğüm bu kitabı okumanızı öneririm.

‘’Dünyada iki tür insan vardır: yaşayanlar ve yaşayanları seyredip eleştirenler. Seyretmek ölümü , katılmak ise yaşamı simgeler.’’

8) Algı Kapıları- Aldous HUXLEY

Huxley, bize gerçeğin farklı boyutlarını, bilincimizi ve bilincimizin karşı kutbunu ona ulaşma araçlarını anlatır. Ayrıca bu kitapta insan algısının boyutları, görsel algı gibi konular detaylıca gözlem yapılarak okuyucuya aktarılmıştır. Gündelik yaşamın ötesinde dünyaya açılan kapıyı bir sonraki eserinde ‘Cennet ve Cehennem’ de gözler önüne sermektedir.

‘’Birlikte yaşarız hepimiz, bir diğerimize etki ve tepki yaparız; ama her zaman ve her şartta kendi başımızayızdır.’’

9) Yaratma Cesareti- Rollo MAY

May, insanın bilinçdışı kaynaklara güvenmesi gerektiğini söyleyerek, yeni bir cesaret biçiminin bireyde yaratılması gerektiğinin üzerinde duruyor. Yeni bir yaşam kurmakta düşünsel açıdan etkileri fazla olacak olan bu eser psikoterapiye ilgi duyanların ilgisini mutlaka çekecektir.

‘’Varlığımızı yaratarak ifade ederiz. Yaratıcılık oluşun zorunlu bir devamıdır.’’

10) Mutluluk Varsayımı- Jonathan HAIDT

Haidt, Doğu’nun ve Batı’nın bilgeliğine bakarak, uygarlıklar tarafından keşfedilmiş mutluluk fikirlerini anlatıyor. Araştırmalarının bulgularını bilişsel psikolojinin merceğinden geçirerek okuyucuya sunuyor. Siz de, anlam dolu bir yaşamın nasıl kurulacağını merak ediyorsanız bu kitabı kesinlikle okumalısınız.

“Mutluluk hem içeriden hem de dışarıdan gelir. Dengeyi doğru tutturmak için hem kadim bilgeliğin hem de modern bilimin rehberliğine ihtiyaç duyarız.”

11) Deliliğin Tarihi- Michel FOUCAULT

Michel Foucault - Deliliğin Tarih

Foucault, Batı’da deliliğin arkeolojisini inceleyerek delilerle öteki insanların arasına örülen duvarları anlatıyor. Deliliğin tarihi olur mu? Diye düşüneceksiniz. Öyle gözüküyor ki delilik, bir toplumun kendisine ayna tutarak, olumsuzun karşısında kendisini normalleştirebildiği bir olgu. Kitap tam da bunu konu alarak önemli çıkarımlar yapmamızı sağlıyor. Her çağın kendi tarihsel yolculuğu ve kendi katı doğruları olduğu gerçeğiyle yüzleşmemizi sağlıyor.

‘’Delilik toplum düzeninin varlığı için gereklidir, çünkü bu düzen kendine ancak negatifinin aynasında kimlik verebilmektedir.’’

12) İnsanın Anlam Arayışı- Viktor E. FRANKL

Yaşamdan ne beklediğimiz üzerine çok fazla sorular sorar ve bu konuda kafa yorarız. Belki de önemli olan yaşamdan ne beklediğimiz değil de, yaşamın bizden ne beklediğidir. Cevaplarımız, doğru eylemden geçmektedir. Bu kitap anlamı keşfetmemize yarayacaktır. Asıl problemimiz olan İnsanı insan yapan nedir? sorusuna da yanıt bulacaksınız.

“Eğer yaşamda bir amaç varsa, acıda ve ölümde de bir amaç olmalıdır.”

13) Çağımızın Nevrotik Kişiliği- Karen HORNEY

Horney, nevrotik topluma odaklanarak buna sebep olan etkenlerin kültürel olduğunu anlatıyor. Nevrozların temelinde yatan kaygının, her insanın iç dünyasında yaşanan çatışmalardan kaynaklandığını öne sürüyor. Psikolojik rahatsızlıklar ebedi bir mahkumiyeti mi temsil eder? Çağımızın psikolojik rahatsızlıklarına uygun olarak güncel sayılan, sorularınıza yanıt bulabileceğiniz bu kitabı okumalısınız.

‘’Nevrozlar, insanlığın kültürel gelişim için ödemesi gereken bedellerdir.’’

14) Akıl Hastalarının İç Dünyası- Bert KAPLAN

Akıl hastanelerinde yatan insanların anıları, kriz anlarında yaşadıkları, düşündükleri ve hissettikleri anlatılıyor. Ayrıca Sartre, Tolstoy, Dostoyevski gibi ünlülerin yaşadıkları deneyler de kitapta yer alıyor. Okuyucuyu derinden sarsan ve empati yapmaya iten bir kitap.
‘’Önemli olan hayatmış, onun sınıflandırılması de­ğilmiş. Onu yaşamak, ondan korkmamak. Parçalansın, coşsun -gerekiyorsa yıkıcı olsun- ama bu hayatı yaşa, ondan korkma.’’

15) Keşfedilmemiş Benlik- Carl Gustav JUNG

İnsanlığın zihnini sürekli meşgul eden kaygıları konu alıyor. Yarın nelere gebe? Sorusuyla birlikte tarih boyunca insanların; kültürel, fiziksel, ekonomik, spiritüel sıkıntılarıyla insanların beklentileri hep geleceğe yönelik oluşturulmuştur. Uygarlıkların ve insanlığın başına neler gelecek? Merak ediyor ve tarihten örneklerle ruhsal ve ahlaki çöküşün ortaya çıkacağı karanlık dönemleri incelemek istiyorsanız mutlaka okumalısınız.

‘’Bilinç gelişimi ne düzeyde olursa olsun, her uygar insan ruhunun derinliklerinde arkaik bir insan olmaya devam eder.

Dahası için unguentariumbooks instagram hesabını takip edebilirsiniz.

BİLGİ GÜÇTÜR
İhtiyacınız olan bilgiye ulaşın!
* gerekli alanlar

Author

Benliğine tanıdık kalmaya çalışan biri.

Yorum Yap