Yazımızda 4 yıllık eğitim süresine sahip, sayısal puan türünden öğrenci alan topluma ait açık yeşil alanların tasarım ve düzenlemeleriyle ilgilenen Peyzaj Mimarlığı hakkında bilgi vereceğiz. Sayfayı kaydırarak okumaya devam edebilirsiniz.

Peyzaj Mimarlığı Nedir?

Peyzaj Mimarlığı doğal ve kültürel peyzajların bakımı, tasarlanması, korunması ve planlanması, ayrıca açık yeşil alanların (parklar, meydanlar, dinlenme alanları, yaya yolu ve bölgesi, kıyı bantları, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, çocuk bahçeleri, oyun alanları spor alanları, otopark vb.) insanların yaşam kalitelerini artıracak şekilde tasarlanıp planlanması ve bakımının yapılması gibi konularda bilgi sahibi olan, toplumsal bilgisi yüksek Peyzaj Mimarları yetiştirmeyi amaçlayan bir alandır.

Peyzaj Mimarlığı, ekoloji, tasarım, planlama alanlarıyla ilgilenir. İnsanların fiziksel çevresini, doğal ve kültürel kaynakları koruma ve planlama ile yükümlüdür. Peyzaj Mimarlığı ‘nın amacı insan ve çevre arasındaki dengeyi sağlayıp hayat standartlarını artırmak böylece yaşanabilir ve sürdürülebilir çevreler oluşturmaktır. Aynı zamanda bir mimarlık dalı olan Peyzaj Mimarları projelerinde mühendislik ilkelerini de kullanarak yaşanabilir, fonksiyonel ve estetik tasarımlar oluşturmayı hedefler.

Peyzaj Mimarlığı Ne İş Yapar?

Peyzaj Mimarlığı Ne İş Yapar?

Peyzaj Mimarları genel olarak Peyzaj planlama ve tasarım projelerinin yönetiminden sorumludur.
Peyzaj Mimarlığı; Bahçeler, parklar, piknik alanları, kültürel ve tarihi peyzajların onarımını , korumasını, yönetimini, restorasyonunu, tasarımını ve planlamasını yapar. Ayrıca özel ve kamusal açık alanlar olan ; parklar, bahçeler, yollar, plazalar, meydanlar, toplu yapılar, mezarlıklar, anıtlar, spor alanları, botanik ve hayvanat bahçeleri, rekreasyon alanları ve çiftlikleri içeren kent ve yakın çevresi(banliyö) ile kırsal alanlardaki çevrenin inşasında korunmasını , yönetimini, tasarımını ve planlamasını yapar.

Ayrıca aşağıda gördüğümüz çalışma alanlarında bazı işleri üstlenirler;

 • Çevre düzeni planı hazırlama,
 • Koruma amaçlı imar planı hazırlanması,
 • Tarihi çevre ve koruma,
 • Yağmur suyu yönetimi içinde yağmur bahçeleri, yeşil çatılar, yer altı suyu zenginleştirmesi ve sulak alan iyileştirilmesi,
 • Kamu kurumları bahçeleri ve kamu tesisleri için mekan tasarımı,
 • Parklar, botanik bahçeleri, arboretumlar, yeşil yollar ve doğa koruma,
 • Kentsel tasarım, kasaba ve şehir meydanları, sahil kenarları, yaya düzenlemeleri ve otoparklar,
 • Kentsel mekanlar(caddeler, sokaklar, avlular),
 • Doğal park, milli parklar, turizm ve tarihi peyzajın yeniden canlandırılması. (Rölöve, restorasyon, restitüsyon)
 • Belediyeler,
 • Sosyal, ekonomik, sağlık ve güvenlik açılarından kent merkezlerini ve çevrelerini canlandırma ve rehabilite etme sürdürülebilir mekan projeleri,
 • Kentsel tasarım ve dönüşüm sürecinde planlama ve tasarım projeleri,
 • Kentsel dönüşüm,
 • Tedavi, şifa ve algısal bahçeleri,
 • Kış bahçesi sistemleri tasarımları,
 • Ulaşım koridorları ve tesisleri,
 • Güvenlik tasarımı,
 • Peyzaj sanatı ve alan plastiği,
 • Su kaynakları ve politikaları,
 • Peyzaj mirası alanları,
 • Mezarlıklar,
 • Yeni yerleşim alanları ve kentler,
 • Kentsel habitatlar ve habitat haritaları projeleri,
 • Korunan alanlar,
 • Yeşil altyapı, peyzaj altyapısı, kentsel ekoloji,
 • Üretken kentsel peyzaj,
 • Kentsel sürdürülebilirlik,
 • Peyzaj ve ulaşımın değişen doğası,
 • Ekolojik rehabilitasyon,
 • Habitat onarımı(restorasyonu)

Peyzaj Mimarlığı İş İmkanları

Peyzaj Mimarlığı İş İmkanları

Peyzaj Mimarları,
Mühendislik ve mimarlık ofislerinde;
Tasarımdan ve planlamadan sorumlu mühendis olarak

İş güvenliği uzmanı olarak;
Araştırma geliştirme laboratuvarlarında
Ar-Ge den sorumlu mühendis,

İmalat sanayi biriminde;
Tasarımdan sorumlu mühendis,
Planlamadan sorumlu mühendis,
İmalattan sorumlu mühendis,
Kalite kontrolden sorumlu mühendis,
İş güvenliği uzmanı

İnşaat sektöründe;
Tasarımdan sorumlu mühendis,
Planlamadan sorumlu mühendis,
Bakımdan sorumlu mühendis,
Kontrol mühendisi,
İhalelerden sorumlu mühendis,
Saha mühendisi,
Şantiye şefi,
Proje mühendisi,
İş güvenliği uzmanı,
Saha mimarı,

Belediyelerde;
Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü birimleri,
Kentsel tasarım ve kent estetiği birimleri,
İmar müdürlüğü birimleri,
Park ve Bahçeler Müdürlüğünde

Yargı Konularında;
Bilirkişi,
Hakemlik,
Ekspertiz,
Teknik müşavir olarak,

Yapı denetim sektöründe proje denetçisi olarak,

Çevre etki değerlendirmelerinde;
Çevresel etki değerlendirmesi(ÇED)
Stratejik çevre değerlendirmesi(SÇD)
Ekolojik ekti değerlendirmesi(EDD)

Danışmanlık firmalarında;
Çevre görevlisi,
ÇED uzmanı, olarak çalışabilirler.

Ayrıca akademisyen olmak isteyenler eğitim hayatına devam edip, doçent, profesör gibi unvanlara kadar yükselebilir

Peyzaj Mimarlığı Maaşları


BİLGİ GÜÇTÜR
İhtiyacınız olan bilgiye ulaşın!
* gerekli alanlar

Son dönemin popüler meslek gruplarından biri olarak sayabileceğimiz Peyzaj Mimarlığı Maaşları ‘nın adaylar tarafından sık sık araştırıldığını söyleyebiliriz. Yazımızın devamında da Peyzaj Mimarlığı Maaşları hakkında bilgi vereceğiz.

Peyzaj Mimarlığı Maaşları çalışılan kurumun özel sektör ya da kamu kurumu olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. Yeni mezun olmuş ve özel sektörde işe başlamış bir Peyzaj Mimarı 2300 – 3000 TL aralığında maaş kazanabiliyor. Ancak özel sektörde peyzaj mimarlığı maaşlarının kişinin çabasıyla doğru orantılı olarak artacağını belirtmemiz gerekiyor. Bir peyzaj mimarı kendini bir çok alanda geliştirip (program bilgisi, çevre ve saygınlık gibi) yabancı dilini de üst seviyeye taşırsa maaşı kısa süre içerisinde 6000-7000 TL arasında yer alabilir.

Kamuda çalışan kadrolu Peyzaj Mimarlığı Maaşları ise oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Kamuda işe girebilmek için KPSS sınavından çok iyi bir puan almak gerekiyor. Eğer yeni mezun bir kişi açılan kadrolardan birisinde işe başlarsa 6.000 TL ile 7.000 TL aralığında maaş kazanabiliyor.
Belediyelerde çalışan hizmetlilerin maaşları da 4.000 ile 5.000 TL arasında yer alıyor.

Kariyer.net Verilerine Göre Peyzaj Mimarlığı Maaşları ise;
Ortalama Maaş: 3.950 TL
En Düşük Maaş: 2.320 TL
En Yüksek Maaş: 5.610 TL

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dersleri

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dersleri

Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri temel fen derslerinin yanı sıra Zooloji, Jeoloji, Meteoroloji, Peyzaj Mimarisi Temel İlkeleri, Peyzaj Ekolojisi, Kırsal Çevre Sorunları, Ağaçlandırma, Bitki Sosyolojisi, Mimarlık, Matematik, Temel Tasarım, Peyzaj Mimarlığına Giriş, Peyzaj Tarihi, Botanik, Perspektif ve Maket Tekniği gibi dersler alıyor. Üçüncü ve dördüncü sınıfta ise genellikle projeler üretiyorlar çeşitli kurumlarda staj yapıyorlar. (Belediyeler, şirketler, inşaat firmaları)

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kaç Yıllık?

Türkçe ve İngilizce eğitim veren Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4 yıllık bir bölümdür. Ancak çeşitli üniversitelerde zorunlu hazırlık eğitimi bulunduğundan eğitim süresi 5 yıl olabilmektedir.

Peyzaj Mimarları Nerede Çalışır?

Peyzaj Mimarları mühendislik ve mimarlık ofislerinde, inşaat sektöründe, belediyelerde, yapı denetim sektöründe, danışmanlık firmalarında çalışabilir.

Keşfet: Peyzaj Mimarlığı 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Keşfet: Peyzaj Mimarlığı Programı Bulunan Tüm Üniversiteler

Yorum Yap