Yeni mezunlar ve staj arayan öğrenciler için hangi departmanın onlara göre olduğu, hangi departmanda daha mutlu olacakları iş, staj ararken kafa karıştırabilecek bir konudur. En uygun departmanı seçebilmek adına işletmelerdeki departmanları daha yakından tanımak, bu kafa karışıklığını giderebilmemizde işimize yarayabilir.

Pazarlama Nedir?

Pazarlama departmanın neler yaptığını ve sorumluluklarını daha iyi anlamak için öncelikle pazarlamanın tanımına bakmamız gerekir. Pazarlama sözlük tanımıyla, mevcut ve potansiyel müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek için mal ve hizmetleri üreticiden tüketiciye veya kullanıcıya yönlendiren organizasyon faaliyetlerinin bütünüdür.

Dijital Pazarlama Nedir? | Dijital Pazarlama | Dijital Pazarlama Ajansı

Halk arasında yanlış bilinen şekliyle pazarlama, reklamcılık veya satış demek değildir ve bu departmanlarla aynı işi yapmazlar. Bununla beraber pazarlama, bu iki alanla büyük ölçüde örtüşür ve ortak çalışmalarda bulunur.

Dünyanın önde gelen pazarlama gurularından Regis Mckenna pazarlamayı şöyle tanımlamaktadır:

‘’Pazarlama her şeydir ve her şey pazarlamadır.’’

– Regis Mckenna

Pazarlama Departmanı Ne İş Yapar?

BİLGİ GÜÇTÜR
İhtiyacınız olan bilgiye ulaşın!
* gerekli alanlar

Pazarlama departmanı öncelikle, tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını analiz ederek bunlara yönelik ürün geliştirmekle yükümlüdür. Sonrasında da bu geliştirilen ürünü, tüketicinin dikkatini ve ilgisini çekecek bir şekilde tanıtıp, satın almaya çeker. Aslında bu sebeplerden dolayı; pazarlama departmanının, reklam ve satış departmanıyla sürekli iletişim halinde olması, ortak çalışması ürünlerin verimliliği açısından gereklidir.

Pazarlama Departmanı Ne İş Yapar?

Pazarlama departmanının görevleri ve sahip oldukları sorumluluklar aslında oldukça geniştir. Bu sorumluluklar şirketten şirkete değişmekle beraber, pazarlama departmanı çalışanları bile görevlerini kesin olarak tanımlamakta zorlanırlar.

Genelleme yapacak olursak pazarlama departmanı,

 • İşletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin pazarda satış değerinin ve satışının artması
 • Kurumsal tüketicilerin memnuniyet ve güvenlerinin sağlanması
 • Yeni ürün geliştirilmesi
 • Dağıtım kanallarının tespiti
 • Fiyatlandırma stratejisinin belirlenmesi
 • Tanıtım faaliyetlerinin yapılması
 • Marka değerinin yükselmesi
 • Karlılığın artarak devam etmesi
 • Tüketiciler için ihtiyaç yaratılması
 • Bütçe planlaması gibi oldukça fazla göreve sahiptir.

Pazarlama departmanı çalışanları, çok geniş olan görev tanımlarını kolaylaştırmak ve deneyim kazandıkça çalıştıkları işletmede daha verimli olabilmek adına zaman içinde farklı unvanlar alırlar. Bu unvanlar genel olarak aşağıdaki gibi olmakla beraber işletmenin amaçları ve büyüklüğü doğrultusunda çeşitlendirilebilir.

 • Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı
 • Pazarlama Direktörü
 • Pazarlama Müdür Yardımcısı
 • Ortak Pazarlama Direktörü
 • Pazarlama Müdürü
 • İş Geliştirme Temsilcisi
 • Pazar Araştırması Analisti
 • Pazar Araştırması Asistanı
 • Pazarlama Analisti
 • Pazarlama Veri Analisti
 • Pazarlama Araştırması 
 • İçerik Pazarlama Müdürü
 • Dijital Marka Müdürü
 • Dijital Pazarlama Müdürü
 • Dijital Pazarlama Direktörü
 • Pazarlama ve Promosyonlar Müdürü
 • Pazarlama Promosyonları Uzmanı
 • Pazarlama Uzmanı
 • Pazarlama Asistanı
 • Pazarlama Sorumlusu

Pazarlama Karması (4P)

Pazarlama alanının güçlü isimlerinden Philip Kotler, 1960’lı yıllarda ortaya attığı ‘’pazarlama karması’’ ile pazarlama ilkelerini en basit haliyle bir araya toplamıştır. Bunlar: Product (Ürün), Price (Fiyat), Place (Dağıtım), Promotion (Tutundurma)’dır.

Pazarlama Karması (4P)

Daha sonra pazarlama alanında yapılan araştırmaların sayısı arttıkça 4P eklemeler yapılarak 7P’ye kadar çıkarılmıştır. Eklenen P’ler: People (İnsanlar), Process (Süreç) ve Physical Evidance ( Fiziksel Olanaklar)’dır.

Pazarlama Karması’na diğer bir yaklaşım ise 4P’nin tüketici odaklı olmadığı için zaman içinde 4C’ye dönüşümüdür. Bunlar Customer Value (Tüketici Değeri), Customer Cost (Tüketici Maliyeti), Customer Convenience (Tüketiciye Uygunluk), Customer Communication (Tüketici İletişimi)’dir. Görüldüğü gibi 4C, 4P’ye kıyasla çok daha tüketici odaklıdır. Buna rağmen hangilerinin daha önemli olduğu pazarlamacılar arasında hala tartışılan bir konusudur.

Pazarlamada 4P ve 4C Kavramları - Pazarlama İletişimi

Pazarlamacıların Kullandıkları Araçlar

Pazarlamacılar, tüketici-ürün ilişkisini daha iyi anlamak için ve işlerini daha verimli gerçekleştirebilmek için bazı araçlar kullanırlar. Bunlardan en önemlisi ikisi, SWOT ve PEST analizleridir.

SWOT Analizi

Keşfet: Kişisel Swot Analizi Nedir?

SWOT analizi en basit tanımıyla; herhangi bir işletmenin veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmasını sağlayan, karşısına çıkan veya çıkabilecek fırsatları ve tehditleri daha iyi görmesini sağlayan bir analizdir.

SWOT analizi özellikle işletmeler için karar alma süreçlerini kolaylaştırır ve yeni stratejiler geliştirmede pazarlamacıların işlerine yarar. SWOT analizinin gerçekçi ve uygulanabilir olması için hazırlama sürecinde objektif davranmak önemlidir.

SWOT Analizi Nedir? - Startup Nedir

PEST Analizi

PEST Analizi ise pazarlamacıların ve işletmelerin işlerini kolaylaştıran diğer bir analiz türüdür.

PEST analizi; bir işletmenin veya pazarlanmak istenen herhangi bir ürünün, toplumsal etkenler göz önünde bulundurularak ne durumda olduğunun anlaşılmasını sağlar. Bahsettiğimiz toplumsal ve dış etkenler PEST’in açılımındaki politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik etkenlerdir. Bu etkenler geniş ve kapsayıcı olduğu için analizimizin verimli olmasını sağlarlar.

Yorum Yap