Bir yılı aşkın süredir yaşadığımız pandemi hayatımızdaki birçok alana etki etti. Biz öğrenciler olarak pandeminin hayatımıza etkisini en çok hissettiğimiz alan ise şüphesiz eğitim hayatımız. Geçen yıl bu zamanlarda alışkın olduğumuz eğitim hayatı büyük bir değişime uğrayarak online eğitim haline geldi. Bu da beraberinde getirdiği farklılıklar, avantajlar ve dezavantajlarla bir süredir online eğitim mi yüz yüze eğitim mi tartışmasını ortaya çıkardı. Bu yazımızda pandeminin hayatımıza getirdiği online eğitimin avantaj ve dezavantajlarına değineceğiz.

İlgini çekebilir: Online Eğitimin Bilinmeyen Faydaları

Avantajlar

Derslere Girme Kolaylığı

Online eğitimle birlikte derslerin ekranlara geçişiyle derslere girebilmek için sınıfta bulunma zorunluluğu hayatımızdan kalktı. Ders saati geldiğinde nerede olursak olalım derse bağlanarak olduğumuz yerde ekrandan dersi takip edebiliyor olmak online eğitimle gelen avantajlardan biri.

Bu derse katılım kolaylığı beraberinde gün içinde zaman tasarrufu yapmamıza da büyük etki etmekte. Derse katılım için okula gitmemiz ve ders sonrası eve dönüşte yolda geçen zamanlarımızı hesaba kattığımızda evden eğitime katılıyor olmak gün içinde başka işler için harcayabileceğimiz boş zamanları da bize vermekte.

Bilgiye Erişim

Bütün eğitim faaliyetlerinin online ortama taşınmasıyla birlikte dersler için gerekli materyallerin de dijitalleştirilme sürecinde büyük bir artış yaşandı. Gerekli ders notları ve kitaplarının da bu dönemde dijitale aktarıldığı ve artan kurs sayıları göz önüne getirildiğinde bu online süreçte bilgiye erişme konusunun artık daha kolay hale geldiğini söyleyebiliriz.

Tabii burada bir diğer etken de normal dönemdeki gibi not ve kitaplara yaptığımız harcamaların ortadan kalkması. Bu ihtiyaç duyduğumuz unsurları artık dijital ortamdan alarak ekranlarımızda kullanabiliyor oluşumuz yüz yüze dönemde yaptığımız kırtasiye masraflarının sadece internet aboneliği ücretiyle yer değiştirmesini de beraberinde getirmiş durumda.

Derslerin Tekrar İzlenebilmesi

Online eğitim döneminde sahip olduğumuz en büyük avantajlardan biri de işlenen derslerin daha sonrasında tekrar izlenebilir bir şekilde ders platformları üzerinde kaydedilebilir olması. Bu sayede günlük hayattaki farklı durumlar sebebiyle katılma şansı bulamadığımız/kaçırdığımız derslerde işlenen konuları kaybetmek yerine müsait olunan bir zamanda tekrar dinleyerek geri kalmamakta ve bilgi eksikliği yaşamamaktayız. Tabii bu özelliğin tek faydası bu değil. Sınav dönemi gelirken anlamadığımız bir dersi boş zamanımızda tekrar dinleyerek bu konunun üzerinden tekrar geçerek daha iyi anlayabilmekte ve varsa konu özelindeki eksiklerimizi kapatabilmekteyiz.

Online Eğitimin Avantajları ve Dezavantajları Neler?

Dezavantajlar

Online Eğitim Olanaklarının Sağlanması

Her ne kadar online eğitimin kolaylıklarından ve avantajlarından bahsetsek de beraberinde getirdiği dezavantajlardan da bahsetmemek mümkün değil. Bu dezavantajların başında da online eğitim ortamının gerekliliklerini sağlamak.

Bu süreçte eğitim alabilmek için derslere katılacak bilgisayar, tablet, telefon gibi cihazlar ve internet bağlantısı olmazsa olmazlar. Haliyle her öğrencinin bu imkanlara sahip olması gerekiyor ancak herkes için iyi şeyler söylemek mümkün değil. Bu imkanları sağlayamayan öğrenciler ise bu dönemde eğitim hayatından uzak kalmakta ve hayat standartlarında bir düşüşle karşılaşmakta. Dolayısıyla eğitim eşitliğine büyük darbe vuran bu konunun online eğitimle gelen en büyük dezavantajlardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

Altyapı Sorunları

Eğitim adına yürütülen bütün süreçlerin hızlı bir şekilde online ortama taşınması bu konuda gerekli ön hazırlıkların eksik kalmasına sebep oldu. Hal böyle olunca da altyapı sorunları çokça karşımıza çıktı ve hala da görülebilmekte. Ders platformları üzerinde yaşanan teknik sorunlar o süre içinde alınacak olan derslerin aksamasına sebep olduğu gibi değerlendirme konusunda da teknik sebepli sorunlar yaşanıyor. Ödev ve sınavların teslimi sırasında meydana gelen bağlantı sorunları bazen göründüğünden büyük hale gelerek biz öğrencilerin hiç beklemediği ve istemediği sonuçlar doğurmakta.

Yaşanan Sorunlara Çözüm Üretme Zorluğu

Eğitim hayatında derslerle, projelerle veya zorunlu stajlarla ilgili konularda bazı sorunlar yaşanabilmekte. Bu sorunlar yaşandığında yüz yüze döneme hocaların yanına veya öğrenci işlerine giderek çözmeye çalışmaktaydık. Ancak online eğitim sürecinde bu çözüm işlemleri de online ortama taşınarak iletişim kurmanın daha da zorlaşmasına sebep oldu diyebiliriz. Her ne kadar çabalansa da maillerle ve telefonlarla iletişim kurmak yüz yüze konuşarak iletişim kurmanın yerini alamayacağından bu dönemde sorun çözmenin de eskisinden daha zor olduğu ortada.

Öğrenme Zorluğu

Yüz yüze dönemde alınan ders sürelerinin online dönemde daha kısa hale gelmesi ve laboratuvar derslerinin online dönemde olması gerektiği gibi gerçekleştirilememesi bazı derslerin öğrenimini zorlaştırmış durumda. 2 saatlik bir dersin 1 saatlik bir süreye indirilmiş olması soru sorma ve detaylandırma aşamalarının kısalmasına sebep olduğu gibi laboratuvar derslerine laboratuvar ortamında katılamıyor olmanın da yaşanacak olan deneyimi ortadan kaldırarak öğrenilmesi gereken bilgilerde eksiklikler ortaya çıkardığını söyleyebiliriz.

Bir göz atmanda fayda var: En Çok Tercih Edilen 14 Ücretsiz Online Eğitim Sitesi

Yorum Yap