Öğrenme stilleri, bireylerin bilgiyi alma, tutma ve işleme sürecindeki karakteristik güçlülük ve tercihleridir. Ne kadar erken yaşta öğrenilirse gelişim o kadar güçlü olacaktır.
Öncelikli olarak şu soruyu sormak gerek.

Herkes aynı yöntemle mi öğrenir?
 • Görerek mi?
 • Duyarak mı?
 • Dokunarak mı?
 • Okuyarak mı?
 • Hareket ederek mi? Daha çabuk ve iyi öğreniyorsunuz?
 • Resmi mi?
 • Samimi mi?
 • Soğuk mu?
 • Hafif gürültülü & canlı mı?
 • Sessiz mi? Ortamların hangisinde daha iyi öğreniyorsunuz?
 • Arkadaşlarla mı?
 • Sınıfça mı?
 • Grupça mı?
 • Tek başına, özel eğitimle mi? Daha iyi öğreniyorsunuz?
 • Motiveye, desteğe ihtiyacınız var mı?
 • Kendi kendinize ilerleyebiliyor musunuz?
 • Başınıza buyruk musunuz?
 • Kurallara uyan mısınız?
 • Vurdumduymaz mısınız?
öğrenme stilleri

Görsel Öğrenme

Mekansal öğrenme olarak da bilinen görsel öğrenme, görsel uyaranlarla öğrenmeyi ifade eder. Duyusal algıları en güçlü olan öğrenme biçimdir. Görsel öğreniciler bir şey öğrenirken sık sık grafik, diyagram, karalama, harita ve renkler gibi görsel pekiştiricilere başvururlar. Sosyal Bilimler Araştırma Ağı’nın verilerine göre nüfusun %65’i görsel öğreniciden oluşması en yaygın öğrenme tarzının bu olduğunu göstermektedir.

Görsel öğrenenler görüntüleri kolayca yerleştirip hatırlayabilir. Görüşleri en büyük güçleri oldukları için, çevrelerindeki ufak değişiklikleri bile kolayca görebilirler. Çok detay odaklı ve notlar ile çalışırlar.

öğrenme stilleri

İlgili konuları renklendirin ve önemli olanları vurgulayın anahtar kelimeler bilgileri daha hızlı hatırlamanıza yardımcı olabilir. Eğer karalama yapıyorsanız, konuyla ilgili resimler veya karikatürler çizin veya metinden daha fazla şemaya dayanarak bilimi kazın. Matematikte, sadece bölümlerin formülleri için ayrı bir tablo oluşturabilir ve odanızın duvarına yapıştırabilirsiniz. Bilinçsiz olsa bile, bilgi aklınıza kazınacaktır. Düzeltme yaparken, bilgi kartı kullanabilirsiniz. Bir dizüstü bilgisayarda öğreniyor iseniz farklı yazı tipleriyle denemeler yapabilirsiniz.

 • Görsel öğrenme biçimine yatkın kişiler ders esnasında not aldıklarında konuyu daha rahat öğrenip hafızalarında kalıcı kılabilirler.
 • Özetler ve önemli notlar şeklinde çalışmaları verimli olur.
 • Önemli gördükleri bölümleri renkli kalemlerle işaretlediklerinde daha rahat öğrenirler.
 • Bir problemi çözerken, çözüm aşamaları hakkında notlar alabilirler. Bu sayede keşfettikleri yöntemleri de kalıcı kılabilirler.
 • Şemalardan, sembollerden, şekillerden ve grafiklerden yardım alarak çalışmaları etkili olur.
 • Multimedya araçları ve interaktif zeka oyunları ile becerilerini geliştirebilirler.

Keşfet: Konfor Alanınızdan Çıkmaya Hazır Mısınız?

İşitsel Öğrenme

İşitsel öğrenenler, bilgiyi görmekten çok duyarak öğrenirler. Nüfusun % 30’u işitsel öğrenen kişilerden oluşur. Dersleri dinleyerek, şarkılar ve tekerlemeler yoluyla ezber yaparak öğrenirler (ilköğretim öğrencileri). Ya da bilgiyi yüksek sesle tekrarlamayı tercih ederler. Okumaya gelince yavaş olabilirler, ancak sözlü olarak açıklamada çok iyi iyidirler.

İşitsel öğrenenler iyi bir tartışmacıdır. Ses ve tondaki ince değişiklikleri fark edebilirler. Tipik olarak iyi iletişim becerilerine sahip olurlar. Bu sayede kişiler arası becerilerde de iyidirler. Uzun dersleri anlarlar, hikaye anlatmada iyidirler ve diğer dilleri kolayca öğrenme eğilimindedirler.

 • İşitseller, kendilerine eşlik edecek bir çalışma arkadaşı olduğunda daha etkin öğrenirler.
 • Okuma ve dinleme sırasında ses kaydı alıp tekrar dinlediklerinde, bilgileri etkin bir şekilde hafızalarına kayıt edebilirler.
 • Sesli okuma yöntemi, işitseller için daha verimlidir.
 • Önemli başlıkları veya önemli kısımları daha yüksek sesle okuyarak öğrenme sürecini hızlandırabilirler.
 • Anlatılanları dinledikten sonra tekrar hatırlamak istediklerinde öğreticinin anlatım tarzıyla tekrar etmeleri etkili olur.
 • İşitsel alana hitap eden, sesli bildirim ve sesli yönergelere sahip eğitimler ile öğrenim becerilerini geliştirebilirler.
öğrenme stillleri

Kinestetik (Dokunsal) Öğrenme

Dokunsal öğrenme olarak da bilinen kinestetik öğrenme, fiziksel aktivite ile öğrenmedir. İnsanların sadece %5’i kinestetik öğrenicidir. Bu tür öğrenicilerin daha iyi anlamak için bir kavramı çevreleyen etkinliklere katılmaları gerekir. Dersler arasında sık sık ara vermeleri gereken ve uzun süre boyunca oturmak için mücadele eden öğrenciler bu gruba dahildir.

Kinestetik öğrenenler genellikle dans ve drama gibi sahne sanatlarında iyidirler. Ayrıca daha iyi motor becerilerine ve el-göz koordinasyonuna sahip olduklarından sporda da iyidirler. Bu insanlar aynı zamanda basitçe başkalarının yaptığını izleyerek bir şeyler öğrenebilirler.

 • Normal şartlarda öğrencilerin masa başında ve düzenli bir ortamda çalışmaları tavsiye edilirken kinestetikler için biraz daha esnek davranılması önerilir.
 • Hareket olarak çok fazla kısıtlanmaktan hoşlanmadıkları için ders çalışma esnasında hareket etmelerine müsaade edilirse daha verimli olur. Örneğin, okuması gereken bir metni odada volta atarak okumasında bir sakınca görülmez.
 • Gezerek, görerek, katılım sağlayarak öğrenmelerine imkan tanımak gerekir.
 • Bir işle meşgul olurken bile küçük eşyalarla oynamayı sevdikleri için eğitici materyallerle (oyun hamuru, yapboz vb) desteklenmeleri faydalı olur.
 • Bol bol deney yapmaya teşvik edilirse ve imkan verilirse dokunsallar (kinestetikler) oldukça iyi öğrenirler.
 • Kinestetikler, çoğu kez dikkat eksikliği belirtileri gösterdiği için dikkat oyunları ile dikkat becerilerini geliştirebilir, konsantrasyonlarını artırabilirler.

Sözel (Okuma ve Yazma) Öğrenme

Görsel öğrenmeye yakın bir stildir. Dergi ya da makale okumaktan zevk alırlar. Öğrenmek istedikleri konuları internette araştırırlar. Öğrenmede basılı materyalleri etkin kullanırlar. Sözel alanlarla ilgilenirler.

İnsanlar belirli kalıplara indirgenerek bir şeyleri öğrenmek zorunda değildir. İnsanlar işitsel öğrenenler kadar görsel olabilirler ya da görsel ve sözlü öğrenenler kadar kinestetik ve işitsel öğrenenler biri olabilirler. Kendinizi test edip öğrenme yeteneğinizi belirleyebilirsiniz, sınırlar içerisinde kalmak sizi ileriye götürmek yerine geriye doğru getirecektir.

Eğer sözel bir öğrencisiyseniz, muhtemelen bu içeriği sonuna kadar okumadınız ancak görsel veya işitsel bir öğrenciyseniz içeriğin sonuna kadar sıkıntıdan biraz gerilmiş olabilirsiniz… Unutmayın kendini en iyi siz tanırsınız bu yüzden nasıl bir stiliniz olduğunu ancak siz bilirsiniz…

Keşfet: En İyi 3 Öğrenme Stili ve Ders Çalışma Yöntemleri | MentalUP

Author

uyuryazar kişilik

Yorum Yap