Kitle iletişim araçları, topluma haber ve bilgi vermek, toplumu eğitmek ve eğlendirmek amacı doğrultusunda, belirli bir okuyucu kitlesine hitaben, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak erişen araçlardır. Diğer bir değişle de kitle iletişim araçları teknolojiyi kullanarak belirli kesime ulaşmak anlamına da gelir.

Gazete, dergi, televizyon, radyo, sinema gibi amacı insanlara düşünce, fikir gibi haberleri kolayca ulaştırmak olan araçları kitle iletişim araçları olarak kabul ediyoruz. Bununla birlikte kitle iletişim araçları kültürel, ekonomik, eğitim, siyasi, eğlence, haber, gündem gibi birçok konuda insanları bilinçlendiriyor.

Keşfet: Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

Kitle İletişimi Nedir?

Kitle İletişimi Nedir?
vintage televisions turned on the floor. Nobody around. 3d render. concept of mass media and tv addiction.

Kitle iletişimi en basit tanımıyla iletinin, iletişim araçları vasıtasıyla büyük bir kitleye tek yönlü olarak iletilmesidir. Küreselleşen dünyada bilgiden anında haberdar olmak hayati önem taşıyor. Yaşadığımız çevrenin sorunları hakkında bilgi sahibi olduğumuz ölçüde değişimler yaratabiliyoruz. Mekan ve kişi farkı gözetilmeksizin bilgiye eşit ve kolay erişim sağlanması kitle iletişimin temel amacıdır. Bilgiye ulaşıp olaylara farklı pencereden bakılması için kitle iletişimi ve kanalları çok önemlidir.

Kitle iletişim araçları insanları nasıl etkiler?

21. yüzyılın medya ve iletişim çağı olduğu pek çok insanın ortak görüşü. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte insanlar gündeme kolayca erişmiş, fikirleri ve düşünceleri şekillenmiştir. Bunun yanında kitle iletişim araçları ve medya insanların kolayca organize etmiştir. Milyonlarca insan hergün televizyon izliyor, boş zamanlarında veya yolculuklarında gazete ve dergi okuyor. İnternet ise 7’den 70’ e herkesin elinde. Yani kitle iletişim araçları hayatımızın en önemli parçası.

Kitle İletişim Araçlarının İşlevleri Nelerdir?

Kitle iletişim araçları sayesinde gündemden uzaklaşmamış ve güncel kalmış oluyoruz. Dijitalleşen dünyada alternatif birçok kitle iletişim aracının bulunması bilgiye anında erişmemizi kolaylaştırıyor. Genel anlamda günümüz kitle iletişim araçlarının işlevlerini ve amaçlarını ise şöyle sıralayabiliriz:

  • Çok sayıda insanla ve grupla aynı anda iletişim kurabilmemizi sağlar.
  • Her kesimden insana ulaşarak halkın bilgiye erişimini sağlar.
  • Hedef kitle homojen olmadığı için bilgi alma hakkımızı karşılar.
  • Bireylerin sosyal statüleri ya da imkanları gözetilmediği için nesnel ve eşit bir yaklaşım ile herkes aynı iletiye ulaşabilir.
  • Toplumun farkındalığını artırır ve çevremizi değiştirebilme gücü verir.
  • Günümüzde aynı olay hakında birçok kaynak ve kitle iletişim aracı olduğu için yaratılan çeşitlilik ortamıyla kitlelere bilgiyi değerlendirme ve sorgulama imkanı verir.

Kitle iletişim araçları nelerdir?

Kitle iletişim araçları başlıca gazete, dergi, televizyon, radyo, sinema, fotoğraf ve internet gibi araçlardır. Amaçları kitleler arası iletişimi sağlamak, topluma haber ve bilgi vermek olan araçlardır. Bu doğrultuda kültür, ekonomi, siyasi gündem vb konularda, belirli aralıklarla yada sürekli olarak kitlelere ulaşırlar.

Gazete ve Dergi

kitle iletişim araçları

Kitle iletişim araçları dediğimizde tartışmasız ilk aklımıza gelen gazete ve dergi olur. Yoğun bir haftanın ardından pazar kahvaltısının vazgeçilmezi olan gazeteler aslında en temel ve eski denilebilecek iletişim aracıdır. Gazeteler halkın kamusal olaylar hakkında bilgilendirilmesini ve kamusal olaylara katılmasına yardımcı olur. Politika, ekonomi, eğlence, spor, ticaret, sanayi, hakkında bizlere günlük gelişmeleri haber vererek güncelliğimizi sağlar. Her ne kadar internetin gelişmesiyle gazeteler online olmaya başlasa da etkinliğini hala sürdürmekte.

Gazeteden belli başlı farkları olsa da dergilerde toplumu bilgilendiren, kültürel açıdan geliştiren ve insanlara farklı bakış açıları katan bir iletişim aracıdır. Geçmişten bu yana gazete ile beraber insanların düşüncelerini şekillendirip, toplum bilinci oluşturmuştur. Geçmişimize dönüp baktığımız da dergilerin edebiyatla birlikte insanların fikirlerini aktarma aracı olduğunu görebiliyoruz. Sadece edebi dergiler değil moda, siyasal dergiler de aynı işlevi göstermekte.

Televizyon

Kitle İletişim Araçları - Televizyon

BİLGİ GÜÇTÜR
Dijital etkinlikler ve üniversite öğrencilerine katkı sağlayacak yazılardan haberdar olmak için mail adresinizi bırakabilirsiniz.
* gerekli alanlar

Bugün tüm kitle iletişim araçları içerisinde en çok rağbet gören, diğer medya araçlarına nazaran kitlesi daha geniş olan bir iletişim aracıdır. Görsel ve işitsel olarak bizlere haberler, sohbet programları, diziler ve filmler aracılığı ile gündemi aktarıp, bilinçlenmemizi sağlar. İletişim anında ki alıcı için birçok çekici özelliği içinde barındırması televizyonu daha farklı kılar. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte televizyonlar işlevlerini çeşitlendirmiş, görüntü ve ses kalitesinin de artmasıyla toplumun ilgisini çekmiştir. Bir çok televizyon kanalının ve çeşitli programların bulunması da iletişimde önemli bir yer edinmiştir.

Radyo

RADYO Kitle İletişim Araçları

Dedelerimizden belki de babalarımızdan bir çok kere duymuşuzdur radyodan ajans dinlediklerini, bunun için hep birlikte haber dinleyebilmek için kahvede toplandıklarını. Evet, geçmişte insanların gazete ve dergiden sonra olan bitenden gerek siyasal olarak gerek ekonomik ve diğer konularda haber almalarına yardımcı olan önemli bir kitle aracı da radyolardı. Günümüzde de bu tabi ki de geçerli araba kullanırken haberleri, spor gündemini takip etmemize yardımcı oluyor. Bunun dışında telefonlarımızda radyo kullanabiliyoruz. Toplumun dinamiğini korumada ve iletişimde etkili olduğu bir gerçek.

Sinema ve Fotoğraf

Kitle İletişim Araçları - Sinema

Kronolojik olarak sıraladığımızda gazeteden sonra ortaya çıkan fotoğraf ve sineme gerek sanat sanat dalı olması gerekse kitle iletişim aracı olarak kullanılması açısından önemlidir. Gazetelerde, afişlerde, dergilerde ve bilbord gibi yerlerde kullanılan fotoğraflar, reklam işlevinin yanı sıra insanlara görsel anlatımla kitlelere mesaj aktarımında etkili bir şekilde kullanılmaktadır. İnsanların fotoğrafı anlayabilmek için de farklı detaylar düşünmesi, farklı anlamlar çıkarması da insanları düşünmeye teşvik etmektedir.

Sinema da kendine has diliyle, dünyayı sorgulayarak bunları insanlara aktaran bir iletişim aracıdır. Sinema dekoruyla, kurgusuyla, oyuncunun rolüne adapte olmasıyla ve diğer pek çok detayla bir bütündür. Bu bütün içerisinde ki uyum insanların dikkatini çekip filmden bir sonuç çıkarmasına sebep olur. Sinemanın senaryosu ya da konusu insanlara farklı düşünceler katar. Bununla birlikte sinema sonrası yapılan ufak, tatlı sohpetlerde sinemanın etkili bir iletişim aracı olduğunun en büyük kanıtıdır.

İnternet

İnternet hayatımıza yerleşmiş, her alanda etkisini göstermiştir. Artık insanlar hayatlarını hızlı yaşamakta ve dolayısıyla aradıkları şeylere hızlı erişmek istemektedir. İnternet toplumun bu ihtiyacını hızıyla, içerisinde bir çok bilgiyi farklı detaylarla barındırmasıyla sağlamaktadır. Öğrendiğimiz bu çeşitli bilgiler gerek kişisel olarak gerekse toplumun dinamikliğini sağlayarak büyük etki göstermiştir. Kamoyu hızlı bir şekilde internet ve medya aracılığı ile bir araya getirilip toplu iletişim kurmamızı sağlıyor. Bununla beraber insanların birbirinden kısa sürede, anlık olarak haber almalarında ve görüşmelerinde de etkilidir. Gazetelerin de artık internet üzerinden yayınlanıyor olması da gündemi her an takip etmemizi sağlıyor. Özetleyecek olursak internet hayatımızın her alanında, hem iletişim kurmamızı sağlıyor hem de kendimizi geliştirmemize yardımcı oluyor.

Podcastler

The Future of Podcasts in 2020 | iTMunch

Podcastler ilk olarak 2000’li yıllarda iPod’larla birlikte ortaya çıkmıştır. İlk defa iPod için geliştirilmiş olan bu özellik günümüzde bu sınırı aşarak çoğu yerde kendine yer bulmaktadır.

Dijital medya ürünlerinin internet üzerinden taşınabilir cihazlara indirilebilecek şekilde yayınlanmış olanlarına podcast denilmekte. İnternetteki herhangi bir video veya ses kaydını indirmekten farklı kılan özelliği feed yoluyla kullanılması. Bu sayede her yeni bölümü otomatik olarak yüklenmeye devam etmektedir.

Başlarda eğlence amaçlı olarak kullanılan podcastler günümüzde eğitim ve tanıtım amaçlarıyla da kullanılmakta. Hedef kitlelere hızla ulaşabiliyor olması tanıtım amacıyla kullanımın artmasında önemli bir yer sahibi. Eğitim alanında ise ihtiyaç halinde öğrencilerin ve öğretmenlerin herhangi bir zamanda ve yerde bilgiyi kolayca paylaşabilmelerini sağlamaktadır. Bu özelliği uzaktan eğitimlerde podcastlerin gerçek birer yardımcı olabilmesine olanak sağlamakta.

Bloglar

Denenmiş ve Başarılı Olmuş 6 Blog İçeriği Fikri

Son yıllarda sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte bloglar da kendine daha fazla yer bulmaktadır. Böylece internet üzerinde herhangi bir bilgiye ulaşmak da aynı ölçüde kolaylaşmış durumda. 

‘Blogger’lar internet üzerinde yasalara aykırı olmadığı sürece istedikleri konu ile ilgili yazabiliyor. Büyük bir çoğunluğu ücretsiz olan bu bloglarda yazılara bütün internet kullanıcıları ücret ödemeden ulaşabiliyor. Bu sayede büyük kitlelere ulaşabilen yazılar sayesinde bilgiler, haberler çok hızlı ve kolay erişilebilir duruma gelmekte.  

RSS

RSS blog ve podcast gibi sürekli olarak yenilenen sistemlerde bu yenilemelerin takip edilmesini sağlayan ve dosya formatlarını görüntülemede kullanılan bir sistem. 

RSS sayesinde takipçisi olduğunuz sitelerin güncel kalması için ekstra bir çaba göstermeniz gerekmez. Sizin için bu siteleri güncel halde tutan bu sistemde istediğiniz sayfaya hızlıca ulaşabilirsiniz. 

Özetleyecek olursak: iletişim kurmak insanlar için bir ihtiyaçtır. Birbirleriyle bir şeyler paylaşmak, dünyada olup bitenden haberdar olmak isterler. Kitle iletişim araçları da bu bağlantıyı sağlayan etmenlerdir. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte bireyi, toplumu, kültürleri etkilemekte vazgeçilmez bir konumdadır. Kitle iletişim araçları kısaca hayatımızın bir parçasıdır.

Kitle iletişim araçları nedir?

Kitle iletişim araçları, topluma haber ve bilgi vermek, toplumu eğitmek ve eğlendirmek amacı doğrultusunda, belirli bir okuyucu kitlesine hitaben, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak erişen araçlardır.

Kitle iletişim araçları nelerdir?

Gazete, dergi televizyon ve daha birçok araç kitle iletişim araçları arasındadır.

Yorum Yap