Şirketler ve girişimler stratejilerini geliştirirken SWOT analizi yönteminden faydalanırlar. SWOT bir firmanın, girişimin ya da bir projenin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini gösteren bir analiz biçimidir. Zaten SWOT kelimesi de strenghts (güçlü yönler), weaknesses (zayıf yönler), opportunities (fırsatlar) ve threats (tehditler) kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor.

Keşfet: Geri Bildirim (Feedback) Nedir? Nasıl Verilir?

Kişisel Swot Analizi

   Yaşamımızın birçok aşamasında bizler de kişisel olarak stratejiler oluşturur ve bu doğrultuda çeşitli kararlar veririz. Peki bu kararları verirken biz de şirketlerin kullandığı yöntemlerden faydalanabilir miyiz? İşte kişisel SWOT analizi, bu soruya kocaman bir evettir. Sadece SWOT’u şirketler veya projeler yerine kendimize uygularız. Kişisel SWOT analizinin nasıl yapılacağını öğrenmek için kaydırmaya devam edin.

   Öncelikle bir kağıdı dörde bölün. Sol üst kısmı S, sağ üst kısmı W, sol alt kısmı O, sağ alt kısmı ise T kısmı olsun.

   Oluşturduğunuz tablonun üst satırı (S ve W kısımları) iç etkenleri, alt satırı (O ve T kısımları) dış etkenleri, Sol sütun (S ve O kısımları) olumlu tarafları, Sağ sütun ise (W ve T kısımları) olumsuz tarafları gösterir.

Güçlü yönler (S)

   Analizin S kısmında sizi diğerlerne göre öne çıkaracak yöneriniz ele alınır. Burada kendinize sormanız gereken sorular başlıca şöyledir:

 • Diğerlerinden hangi yönlerimle ayrılıyorum?
 • İyi olduğum ya da olabileceğim alanlar neler?
 • Hangi yeteneklerim ve becerilerim beni diğerlerinden farklı kılıyor?
 • Kişisel olarak öz kaynaklarım neler?
 • Çevrem beni hangi alanda yetenekli görüyor?

   Bu sorular sizin güçlü yanlarınızı keşfetmenize yardımcı olacaktır. 

Zayıf yönler (W)

   Bu kısımda zayıf olduğunuz taraflarınızla yüzleşmeniz ve onları kabullenmeniz gerekir.

 • Diğer herkesin yaptığı ama benim yapamadığım neler var?
 • Kendime güvenmediğim alanlar neler?
 • Çevremdekiler beni hangi konuda zayıf buluyor?
 • Çalışmamı engelleyen kişisel özelliklerim neler?

   Yukarıdakilere benzer sorularla zayıf yönlerinizi bulabilirsiniz. Zayıf yönleriniz moralinizi bozmasın çünkü herkesin bir zayıf yönü var ve moral bozmak, inanın bu yönleri güçlendirme açısından hiç etkili bir yöntem değil. Önemli olan zayıflıklarımızın farkında olup onları hesaba katmak ve geliştirebileceklerimiz hakkında bir şeyler yapmak. Unutmayın zayıf yönlerinizin farkında olmak sizi rakiplerinizden öne geçirecektir. 

Fırsatlar (O)

   Fırsatlar bizden ziyade çevremizle ilgilidir. Çevreniz sizin ülkeniz, şehriniz, okulunuz, şirketiniz veya sektörünüz olabilir. Çevremizde lehimize sonuçlanabilecek durumlar “O(fırsatlar)” kısmına dahildir. Fırsatlar çevremizle ilgili olduğundan çevremizi değiştirmemiz elimizdeki fırsatları da etkileyebilir.  Çevremizi değiştirmek elimizdedir, dolayısıyla fırsatlar kazanılabilirler. 

 • Yeteneklerimle çözüm olabileceğim bir sorun var mı?
 • Çevremde bana yardımcı olabilecek kişiler var mı?
 • Bana fırsatlar sağlayabilecek bağlantılarım var mı?
 • Yaşadığım ülkenin, şehrin ya da okuduğum okulun bana sağladığı imkanlar nelerdir?
 • Tecrübe edinebileceğim herhangi bir proje, staj vb. Olanaklara sahip miyim?
 • İçinde bulunduğum sektör gelecek vaad ediyor mu?

Tehditler (T)

   Tehditler kısmı, fırsatlar kısmının zıttıdır diyebiliriz. Burada da daha çok çevremizdeki muhtemel olumsuz etkilerden söz edilir. Tabi çevremizi değiştirdiğimiz takdirde fırsatlar gibi tehditleri de değiştirmiş oluruz.

 • İşimi bir başkasına kaptırma ihtimalim ne?
 • Yerimi bir makine ya da algoritma doldurabilir mi?
 • Rakiplerim benden daha mı iyi?
 • Yaptığım iş önemini koruyacak mı?
 • Okulumun imkanları rakiplerimin okullarına göre çok mu kısıtlı kalıyor?
 • Yaşadığım şehirde kendimi geliştirebileceğim yeterince imkan var mı?
 • Şehrimde ya da ülkemde alanımda iş bulma olasılığım nedir?

   İşte bu tarz sorularla da etrafımızdaki tehditleri fark edebiliriz. 

 Kişisel SWOT analizi sadece bir sefer yapılması gereken bir şey değil. Belli dönemlerde, buna ihtiyacınız olduğunu hissettiğinizde kişisel SWOT analizinizi yapabilirsiniz. Böylece içinde bulunduğunuz durumu daha iyi anlayıp daha sağlıklı kararlar verebilirsiniz. 

E-Mail Listemize Kayıt Olmak İster Misin?
* gerekli alanlar
Size uygun olan seçeneği işaretler misiniz?
Author

Yorum Yap