Öğrencilik yıllarımızda iş dünyası ve çalışmak istediğimiz sektörü görmek için staj deneyimlerimizin, hayalini kurduğumuz kariyerimizde önemli bir yeri vardır. Okul hayatımız boyunca öğrendiğimiz tüm teorik derslerimizi uygulamaya dökme şansı verilen deneyimlerimizdir yaptığımız stajlar.
Son yıllarda işverenler stajyerlerinin staj deneyimleri sırasında onlara belirli bir not ortalaması sunmak dışında kendilerini yetiştirme şansı vererek daha sonrasında onlara iş fırsatı sunmak istemektedirler.

Peki işverenlerin iş fırsatı sunmak istedikleri stajyerlerden beklediği yetkinlikler nelerdir?

Keşfet: Staj Bulma Rehberi | Mutlaka Yapmanız Gerekenler

1.Esnek olmak

İşverenler mülakat sırasında sizlere yönelttikleri sorularla o iş için ne kadar uyumlu ve esnek olabileceğinizi ölçerler. Esnek olmak demek aldığınız her yeni bilgiyi kendinize deneyimleme şansı vermek demektir. Esnek olmak, hayata karşı olumlu, ılımlı ve pozitif bir tavır sergilemektir. O zamana kadar işler istediğiniz gibi gitmemiş olabilir ama önce kendinizi sonra kimseyi yargılamadan alternatif yollar aradığınızı göstermektir esnek olmak. İşverenler karşı taraftan verdiği bilgiyi kullanmasını isterken onlardan esnek olabilmelerini de bekler. Eğer esnek olabilirseniz ve bilgiyi kullanabilirseniz size verilen tohuma yeşerme şansı verebilirsiniz, kırılmaz ve sert bir yapıda olup bilgiyi kullanamazsanız tohumlara hayat veremezsiniz. İşverenler her zaman iyi bir stajyerden esnek olmasını ve bir tohuma hayat vermesini bekler. Bunun için bizim ilk önce bilgiyi kullanabilmeyi öğrenmemiz gerekir.

2.İletişim

İletişimin birçok yolu vardır ama işverenler genellikle stajyerlerden yazılı ve sözlü iletişim becerilerinizi iyi kullanmanızı ister. Kendinizi yazılı ya da sözlü ifade ederken karşı tarafa olabildiğiniz en yalın halinizle ve işverenin aklında soru işareti bırakmayacak şekilde anlatabilmeniz çok önemlidir. Yazılı iletişim becerinizi ne kadar iyi kullanabildiğinizi işverenler tarafından sizden istenen tanıtım metinleri, ön yazı vb. gibi yollarla onlara gösterebilirsiniz. Sözlü iletişimde ise işveren ile gerçekleştirdiğiniz mülakatlar sırasında onlara iyi düşünülmüş cevaplar vererek ve aynı zamanda işe ne kadar hâkim olduğunuz ile ilgili sorular sorarak sözlü iletişim becerinizin ne kadar kuvvetli olduğunu gösterebilirsiniz.

3.Ekip ile İş Yapabilme Yetkinliği

Yapacağınız stajlarda ekip çalışması içinde olmanız beklenebilir, sizinle staj yapan veya kurumda çalışan ekip arkadaşlarınız ile çalışmalarınızda uyum içinde olmanız gerekmektedir.
Ekip içinde çalışma arkadaşlarınızın da bakış açılarını anlamaya çalışıp ortak değerler ile hareket etme isteğiniz mutlaka işveren tarafından fark edilmektedir. Takım içinde gösterdiğiniz uyum, fikirlerinizi çekinmeden ifade edebilmeniz, yapılan işe gösterdiğiniz değer sizin işe olan bağlılığınızı gösterirken işverenin o işi ne kadar istediğinizi ve neler yapabileceğinizi anlamasına yardımcı olur.

4.Yenilikçi Yaklaşıma Sahip Olmak

Yaşadığımız dijitalleşme çağında henüz hala insanlara ait olan kreatif düşünce gücü ve yenilikçi yaklaşıma sahip olmanız işveren tarafından fark edilecek özellikleriniz arasında yer alır. Sizin yeni fikirler üretebilmeniz, araştırmacı olmanız fikrilerinizi doğal haliyle ifade edebilmeniz yenilikçi yönünüzü ortaya çıkarır.

5.Zaman Yönetimi

Zaman yönetimini sağlamadaki temel hedef sizden beklenen görev ve sorumlulukları süreç içerisinde iyi planlayarak verilen zaman içerisinde yerine getirmenizdir. Eğer sizler eğitim hayatınızda size verilen ödev, görev ve sorumlulukları planlı şekilde yerine getirdiyseniz ya da belirli kulüp veya sosyal sorumluluk aktiviteleri içerisinde yer alarak yerine getirdiğiniz görevlerde zamanınızı iyi yönetme becerisini kazandıysanız çok şanslısınız bunu karşı tarafa yansıtabilmeniz çok kolay olacak. İşverenler sizin zaman tasarrufu yapmanıza ve o süre içerisinde yapılan işin planlı ve doğru yapılmasına dikkat edeceklerdir.

Bundan dolayı zamanınızı planlı ve doğru kullanmanız çok önemli olacak. Eğer zamanımı planlamada zorlanıyorum diyorsanız bunun için iş önceliklerinizi belirlemeniz çok faydalı olacaktır. Belirlediğiniz iş önceliklerinizi yerine getirirken onları not alarak hangi aşamada olduğunuzu yapmanız gereken neler olduğunu görmek zihninizde oluşan karmaşıklığı önleyecektir. Mutlaka not alma alışkanlığı kazanmayı deneyin not aldığınızda zihninizde olay sırasının belirlenmesi daha açık olacaktır ve işvereninize yaptığınız çalışmaları anlatırken kendinizi ifade edebilme yeteneğiniz kuvvetlenecektir.

6.Teknik İş Bilgisi

Tüm iş tanımlarında iş veya staja başvuran bizlerin sahip olması gereken teknik iş becerileri yer alır. İşverenler sizden o işin yerine getirilmesinde bilmeniz gerekenlere hâkim olmanızı bekler. Örneğin programlama alanında staj yapıyorsanız sizden beklenen kullanmanız gereken programlar vardır. Başlangıç aşamasında bir program bile olsa onun bilgisini ne kadar geliştirebileceğinizi ve ne kadar ilerlediğinizi görmek ister işverenler. Bir alanda öğrenmeye ne kadar açık ve bilgiyi ne kadar alıcı olursanız teknik iş yeterliliklerinizi geliştirmeniz o kadar kolay olacaktır.

7.Öğrenme Odaklı Olmak

Öğrenme odaklı bir stajyer olmanız sadece yapmak istediğiniz stajlarınızda sizlere yardımcı olmakla kalmayıp iş hayatınızı da büyük ölçüde etkileyecek becerileriniz arasındadır. İş hayatınızda sizlerden bilmeniz, merak edip öğrenmeniz ve sürekli yenilenmeniz beklenir. Ne kadar öğrenmeyi öğrenme yollarını biliyor olursak hedeflediğimiz alanda bilgiye ulaşmak o kadar kolay olacaktır. İşverenler sizlerden öğrenme odaklı olmanızı beklerken aynı zamanda sizlere aktardığı bilgilerin nasıl kullanıldığına da dikkat eder. Eğer bilgiyi doğru yerde ve zamanda kullanmayı öğrenirsek yaptığımız her işin sonucunda kendimizden bir parça bulmak kaçınılmaz olacaktır.

Keşfet: Identifying the 10 Soft Skills of a Great Intern

Yorum Yap