Hepimizin bildiği üzere teknoloji çağını çoktan yarılamış bulunmaktayız. Günümüzün önemli unsurlarından biri olan “big data” yediden yetmişe herkesin ağzındadır. Depolanan anlamlı verileri ifade eden bu unsur, en net tanımıyla istatistiklere gebe bir kavramdır. Milyarlarca verinin içinde sağlıklı sonuçları elde etmek için, birilerinin bu hesaplamaları bizler için yapması ve sınıflandırması gerekir. İşte tam burada istatistik bölümünün önemi ortaya çıkar. Gelin hep birlikte bu bölümü daha detaylı inceleyelim. 🙂

İstatistik Bölümü Nedir?

İstatistik; belli alanlardaki bilgileri, olguları, bir sonuç çıkarmak amacıyla yöntemli bir biçimde toplayıp sayılar halinde gösterme işidir.

Bu bağlamda belirli bir alanda ya da konuda;

 • veri depolama,
 • bu verileri çözümleme ve yorumlama,
 • yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapılır.

İstatistik, matematiksel ve uygulamalı istatistik olmak üzere iki alana ayrılır. 

Matematiksel İstatistik

Sayısal bilgiyi elde etmek ve yorumlamak için istatiksel yollar geliştirmede matematiksel tekniklerden yararlanılır.

Olasılık kuramı, deney düzeni, çeşitli analiz yöntemleri geliştirme gibi alanlarda çalışır.

Uygulamalı İstatistik

Belli bir konu alanında verileri toplamak ve çözümlemek için istatiksel yöntemlerden yararlanır.

Nüfus artışı, ekonomik gelişmeler, tarımsal ve endüstriyel ürünlerdeki artışı önceden tahmin etmek uygulamalı istatistiğin alanına girer. 

Uygulamalı istatistikçiler sosyal ve politik bilimler, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler gibi alanlarda sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve bunlara dayanarak geleceğe ait tahminlerin yapılması ile ilgili konularda çalışırlar.

Bu alanda DİE, PTT, ve Tübitak gibi kuruluşlarda, sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler alanlarında hizmet veren sektörlerde çalışılabilir.

Kimler İstatistik Bölümü Okumalı?

Kimler İstatistik Bölümü Okumalı?

İstatistikçi olmak, verilerle uğraşmak ve sorunlara pratik çözümler bulmaya yardımcı olmak anlamına gelir. Bu yüzden rakamlara meraklıysanız, BT konusunda yetenekliyseniz ve bilgi derlemeyi seviyorsanız İstatistik sizin bölümünüz olabilir.

İstatistikçiler, genellikle diğer disiplinlerden profesyoneller içeren ekipler halinde çalışırlar. Bulgularınızı iş arkadaşlarınızla ve müşterilerinizle paylaşmak için iletişim becerileri gibi güçlü ve analitik beceriler oldukça önemlidir.

Sahip olmanız gereken beceriler:

 • Analitik beceri
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerileri
 • Problem çözme yetenekleri
 • Başkalarını etkileme yeteneği
 • İşe pratik ve stratejik bir yaklaşım
 • Matematiksel yetenek ve bilgisayar okuryazarlığı
 • İstatistiki terimlerin ve kavramların net bir şekilde anlaşılması
 • Sonuçları ve bulguları istatistiki olmayanlara iletme becerisi
 • Yüksek düzeyde hassasiyet ve detaylara dikkat
 • Çalışmanızı planlama ve son teslim tarihlerini karşılama yeteneği
 • Tek başına ve ekip içinde çalışma kapasitesi

İstatistik Bölümü Mezunlarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İstatistikçiler, verileri matematiksel teknikler ve yazılımlar yardımıyla yorumlar ve sonuçlarını müşterilerine iletir. Karmaşık istatistiksel kavramların müşterinin anlayabileceği ve strateji konusunda tavsiyelerde bulunulabileceği şekilde açıklanmasını sağlarlar. Bazı çalışmaların tamamlanması sadece birkaç ay sürerken, diğerleri için uzun yıllar çalışmaları gerekebilir.

İstatistik Bölümü Mezunlarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Genel görevleri şunlardır:

 • Müşterilere danışmak ve hangi verilerin toplanacağı ve nasıl toplanması gerektiği konusunda hemfikir olmak
 • Gerekli verileri üretmek için deneyler, denemeler veya anketler tasarlamak
 • Veri toplamak ve analiz etme
 • Verilerin yorumlanması ve sonuçlara dayanarak doğru kararların alınmasını sağlamak
 • Raf ömrü boyunca toplanan verileri izlenmek
 • Sonuçları kıdemli yöneticiler, düzenleyici otoriteler ve müşteriler gibi başkalarına sunmak
 • Politika yapıcılara sonuçlara dayanarak kilit kararlar konusunda danışmanlık yapmak
 • Genellikle ekibin bir parçası olarak araştırma yapmak
 • Yayınlanmak üzere raporlar ve makaleler yazmak

İstatistik Bölümü Mezunlarının Maaşları

İstatistik Bölümü Mezunlarının Maaşları

Genellikle yıllık yaklaşık 43.000 TL (istatistik görevlisi) veya 56.000 TL (istatistik uzmanı) tutarında bir maaşla başlarsınız. Deneyimli devlet istatistikçilerinin maaşları 84.000 TL ile 90.000 TL arasında değişmektedir.

Tıbbi istatistikçilerin maaşları, devlet istatistikçilerinin ücretleriyle geniş bir şekilde karşılaştırılabilir. İlaç endüstrisindeki maaşlar, doğru beceri ve deneyim kombinasyonuna sahip olanlar için iyi maddi ödüller ile genellikle daha yüksektir. Maaşlar, çalışma alanı, yer, nitelik ve deneyime bağlı olarak değişir.

Mezunların Çalışma Ortamı ve Çalışma Saatleri

Mezunların Çalışma Ortamı ve Çalışma Saatleri

İstatistikçilerin iş hayatlarında esnek çalışma saatleri yaygındır, ücretli fazla mesai de zaman zaman kullanılabilir. Ayrıca yarı zamanlı çalışma, evde çalışma ve kariyer araları da mümkündür.

İstatistikçiler çoğunlukla ofise dayalı olma eğilimindedir. Ancak çoğunlukla bölgesel, ulusal ve uluslararası konferanslara katılmak için seyahat ederler.

İstatistik Bölümü öğrencileri, eğitim-öğretimleri sonunda “İstatistik Uzmanı” unvanı alabilirler.

İstatistik Uzmanı Nedir?

İstatistik uzmanı; firmanın dönemsel performans verilerini analiz eden ve bu analizler üzerinden rapor ve sunum hazırlayan, prim kazanımları tespitinde hesaplamalar yapan kişidir.

İstatistik Uzmanı Nedir?

İstatistik uzmanları, şirketin dönemsel performansını en iyi biçimde takip eden ve verileri düzenlen yani şirketin dönemsel olarak performans verilerinin analizini yapan kişilerdir. Bu analizler sonucu şirketin hangi alanlarda daha başarılı olduğunu hangi alanlarda ise yetersiz kaldığını tespit ederler. Yapılan analizlerin sonuçlarını da rapor halinde sunum olarak hazırlayıp üst yönetime sunarlar.

İstatistik Uzmanı Ne İş Yapar?

İstatistik uzmanının en temel görevi, şirketin performans verilerini analiz etmektir.

İstatistik Uzmanı Ne İş Yapar?

Bunun yanı sıra istatistik uzmanları:

 • Şirkette dönemsel raporlar hazırlamak ve bunlar üzerinde çıkarımlarda bulunmak,
 • Bu raporları üst yöneticilerle paylaşmak,
 • Şirket içerisindeki satış ekibini desteklemek,
 • Şirketteki tüm departmanlar için raporlama ve analiz ihtiyaçlarını karşılamak,
 • SPSS programını bilmek ve bu programla çalışmaları yürütmek,
 • Analizler sonucu ortaya çıkarılan tasarımların uyumluluğunu kontrol etmek, test aşamasından geçirmek,
 • Veri kalitesi için çalışmaları koordineli biçimde yürütmek,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,
 • Diğer departmanlar ile sürekli iletişim halinde olarak uyumlu bir iş süreci devam ettirmek gibi görevleri de üstlenirler.

Nasıl İstatistik Uzmanı Olunur, Eğitim Süreci Nedir?

İstatistik Uzmanı olabilmek için üniversitelerin;

 • İstatistik,
 • İşletme,
 • İktisat,
 • Kamu Yönetimi,
 • Çalışma Ekonomisi,
 • Endüstri Mühendisliği gibi 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmanız gerekir.

Bu bölümlerde alacağınız en temel dersler ise

 • İktisat,
 • Genel İktisat,
 • Genel Muhasebe,
 • Lineer Cebir,
 • Olasılık ve İstatistik,
 • Ticaret Hukuku,
 • İleri Programlama,
 • Mühendislikte Olasılık,
 • Mühendislik İstatistiği dersleridir.

Umarım İstatistik bölümü hakkında bir soru işaretiniz kalmamıştır. ?

Detaylı inceleme imkanı sunduğumuz diğer üniversite bölümleri için;

Author

bukalemun ruhlu bir yazar ?

Yorum Yap