Çeşit çeşit meslek dalında insanı anlamak, ihtiyaçlarına göre planlar hazırlamak, herhangi bir sorun karşısında sabırlı davranmak… Anlayacağınız o ki insan kaynakları yalnızca kağıt üzerindeki işleri yapmakla kalmıyor, çalışan yaşam döngüsünü de yönetiyor. Dilerseniz insan kaynakları departmanı ne iş yaptığı detaylarını hep birlikte inceleyelim. Dikkat! Aşırı “Aaa bu işi de mi yapıyorlarmış?” içerir… Keyifli okumalar ?

İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan kaynakları terimi ilk olarak 1960’larda çalışma ilişkilerinin değeri dikkat çekmeye başladığında ortaya çıktı. Motivasyon, örgütsel davranış ve seçim değerlendirmesi gibi kavramlar çalışma ortamında şekillenmeye başladığında aslında bir nevi disipline ihtiyaç duyuldu. İnsan kaynakları, kuruluşun iş gücünün başarılı olmasını sağlar. Organizasyon yapısının kurulması ve iyileştirilmesi için çalışır. Çalışanlar işe alınmalı, tatmin edilmeli, motive edilmeli, geliştirilmeli ve elde tutulmalıdır. İnsan kaynakları, kuruluşun insan kaynağını yöneten departmandır. İnsanların diğer kaynaklardan daha fazla yönetime ve farklı bir yaklaşıma ihtiyacı vardır, bu yüzden insan kaynağının yönetilmesi için kuruluşlarda ayrıca bir departmana ihtiyaç vardır. İster kişiler arası çatışmalara aracılık ediyor olsun, ister bir işe alma planı hazırlıyor olsun, insan kaynakları departmanı bunun üstesinden gelmek için vardır.

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

Sanılanın aksine insan kaynakları yalnızca CV değerlendirip işe alımda bulunmuyorlar. İnsan kaynakları departmanı kuruluşun en değerli varlığı olan çalışanlarla ilgilenir. Kuruluşun tüm iş gücünü tanımlamak için de kullanılmakta olan bu departman, çalışanlardan ve çalışanlarla ilgili işlemlerden sorumlu departmandır. İnsan kaynakları departmanı, çalışanların günlük görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olduklarından emin olurlar ve aynı zamanda nitelikli insanları çeken ve elinde tutan sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaktan da sorumludurlar. Buyurunuz madde madde insan kaynakları departmanının neler yaptığına bakalım.

 • İşe alım ve seçim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi.
 • Yeni işe alınanların oryantasyonunu ve eğitimini denetlemek.
 • Bordro yönetimi oluşturmak ve takip etmek.
 • Disiplin işlemlerini yönlendirmek ve çalışanlar arasında veya çalışanlar ile yönetim arasındaki anlaşmazlıkları çözmek.
 • Paydaşları politikadaki kurumsal veya yasal değişiklikler hakkında güncellemek.
 • Performans değerlendirmesi, yeteneğin belirlenmesi ve çalışanların gelişiminin artırılması.
 • Personel ve davranışlarla ilgili şirket politikalarını uygulamak.
 • Çalışan şikâyetlerini ve disiplin sorunlarını ele almak.
 • Olumlu ve proaktif bir işyeri kültürünü savunmak.
 • Motivasyon amaçlı şirket etkinliklerinin organize etmek.
 • Üniversitelerin kariyer günlerine katılarak şirketi tanıtmak.
 • İdari işlerin (yemek, servis, temizlik, şirket araçlarının takibi, ofis malzeme tedarik vb.) operasyonlarının gerçekleştirilmesi, yönetilmesi ve takibini sağlamak.
 • İş güvenliği kriterlerini gerçekleştirmek.
 • İnsan kaynakları doğrultusundaki veri tabanlarının ve bilgi teknolojilerinin yönetebilmek.
İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

“İkamesi en zor kaynak, insandır.”

Yöneticilerin örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için yararlandıkları kaynaklar para, personel, malzeme, yer ve zamandır. Bu kaynaklar içerisinde, en önemlisi, en zor sağlananı genel olarak “personel” olarak adlandırılan insan kaynağıdır. Diğer kaynaklar zaman içerisinde teknolojik gelişmeler sonucu değişime uğramaları, ikame edilebilir duruma gelmelerine karşılık, insan kaynaklarının böyle bir özelliğinin bulunmaması dikkat çekicidir. Örgütlerin insan kaynağı, örgütün amacına ulaşabilmesinde en önemli rolü oynayan bir unsurdur. Örgütteki insan unsurunun bu konumu hiç değişmemiş ve gelecekte de değişmeyecektir. Son yıllarda, örgütlerin, insan kaynağına yönelmeleri örgütün ana eksenine insan kaynağı yerleştirmeleri bu eğilimin güçlenerek devam edeceğinin bir kanıtı olarak kabul edilebilir.

İnsan Kaynakları Maaşları

İnsan Kaynakları Maaşları

İnsan kaynakları maaşları çalışılan şirketin pozisyonuna ve şirketin özel/kamu sektörü kuruluşu olmasına bağlıdır. Ayrıca kişisel faktörlere göre de değişiklik gösterir. Kazanılan derece, yılların deneyimi, organizasyonda uzun ömürlü olma, performans ve beklentiler maaşı etkileyen en önemli kişisel faktörlerdir. Tabii bir de unvanınızın ne olduğuna da bağlı. Detaylarla ilgilenen bu önemli departman için çok fazla unvan mevcut.

UnvanEN DÜŞÜKORTALAMAEN YÜKSEK
İnsan Kaynakları Müdürü3.510 ₺7.610 ₺11.710 ₺
İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı2.500 ₺5.990 ₺9.920 ₺
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı2.800 ₺5.520 ₺9.150 ₺
İnsan Kaynakları Direktörü2.860 ₺8.000 ₺13.150 ₺
İnsan Kaynakları Koordinatörü2.650 ₺5.920 ₺9.180 ₺
İnsan Kaynakları Eğitim Uzmanı2.400 ₺4.220 ₺6.040 ₺
İnsan Kaynakları Danışmanı2.320 ₺3.670 ₺5.690 ₺
İnsan Kaynakları Uzmanı2.500 ₺4.030 ₺5.550 ₺
İnsan Kaynakları Asistanı2.320 ₺2.980 ₺3.740 ₺
İnsan Kaynakları Elemanı2.320 ₺2.950 ₺3.700 ₺
İnsan Kaynakları Stajyeri2.320 ₺2.540 ₺2.870 ₺
Veriler kariyer.net üzerinden alınmıştır. Veriler yıllara göre ortalama olduğundan güncel veriler olmayabilir..

İnsan kaynakları uzmanları özel sektörde kendi işlerini yapmaları durumunda aylık ortalama 10.000 TL kazanabilirler. Özel sektörde başlangıç için ortalama 3.000 TL ve üzeri maaşla, kamuda ise 3.500 TL maaşla çalışmaya başlanır.

İnsan Kaynakları Kitap Önerisi

İyiden Mükemmel Şirkete – Jim Collins

İyiden Mükemmel Şirkete

Yazar mükemmele ulaşmanın; ünlü CEO’lar, en son teknolojik uygulamalar veya popüler değişim tekniklerini uygulamakla değil, doğru insanlarla doğru hedefe odaklanmış disiplin kültürünün hakim olduğu bir ortam yaratmakla gerçekleşebileceğini söylüyor. Bu savını da örneklerle ve gerçek şirket hikayeleriyle süslüyor. Jim Collins’e göre mükemmele ulaşma yolculuğunda değişim süreci, ilk aşamada enerji istemesine rağmen bir kez ivme kazandığında, aldığı enerjiden çok daha fazlasını geri veriyor.

Commonsense Talent Management – Steven T. Hunt

Bu kitap, stratejik insan kaynakları departmanı ne anlama gelir, diğer İK faaliyetlerinden nasıl farklı olduğunu ve iş performansı için neden kritik olduğunu açıklamaktadır. 
Personel, performans yönetimi, ücretlendirme, iş kanunu yönetimi ve geliştirme dahil olmak üzere farklı stratejik İK süreçlerini tasarlamak, dağıtmak ve entegre etmek için temel sorular üzerinde gezinir. 
Kitap ayrıca stratejik İK’da teknolojinin rolüne değiniyor ve şirketlerin etkili stratejik İK süreçlerini desteklemesini, benimsemesini ve sürdürmesini nasıl sağlayacaklarını tartışıyor.

En İyi Elemanı İşe Almak ve Elde Tutmak – Richard Luecke

Piyasadaki en iyi elemanları işe almak ve onları şirket bünyesinde tutmak zorlu bir iştir. Eleman alımı konusunda yanlış verilen kararların ciddi maliyetleri vardır. Yine bir kişinin işten çıkmasının ve yerine yeni birinin alınmasının da pek çok ilave maliyeti bulunmaktadır. Dolayısıyla işi baştan sıkı tutup doğru kişileri işe almak ve bu kişilerden olabildiğince uzun süre faydalanmak, tüm yöneticilerin öncelikli hedeflerinden olmalıdır.

Keşfet: Satış Departmanı Nedi̇r? Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Author

uyuryazar kişilik

Yorum Yap