Herkese merhaba, nasılsınız?.. Hukuk fakültesi denilince akla gelen ağır kitaplar ve o kitapların başında geçirilen uzun süreler… Öğrencilik hayatları boyunca kitaplarla çokça vakit geçiren hukukçular, mesleklerinde başarıyı yakalamak için iyi birer okur olmalılar diye düşünüyoruz. 😊 İşte tam da bu sebeple öğrencilik dönemlerinize ve mesleki yaşantınıza katkı sağlayacak kitapları sizler için hazırladık.Kitap listemizi hazırlarken, hukuk fakültesini kazanmış öğrencilere verilen en önemli tavsiyeyi rehber aldık. ‘’ Okuma alışkanlığı edinmek.’’ Tabii binlerce sayfayı okumak ne yazık ki hiç kolay değil bunun farkındayız. Bu durumu göz önüne alarak yazımızda, temel hukuk kitapları dışında farklı türde kaynaklardan yararlanarak, bilgi birikiminizi geliştirecek eserleri sizlere anlatıyor olacağız. Hazırsanız başlıyoruz. 😊


Keyifli okumalar!
Sizler için derlediğimiz 10 kitap önerisi şöyle:

Suç ve Ceza- Fyodor Dostoyevski

Hukuk Fakültesi Öğrencilerine 10 Kitap Önerisi

Okuma listemizin ilk önerisi elbette Dostoyevski’den Suç ve Ceza. Yoksulluğun iyi bir hayat kurmasına izin vermeyeceğini düşünen hukuk öğrencisinin, yaşlı tefeci kadını öldürüp parasını almak istemesi üzerine kurulmuş bir hikaye. Dostoyevski, olgunluk döneminde kaleme almış olduğu bu eserle okurlara ahlaki değerleri sorgulatıyor. Başkahraman üzerinden işlenen bu hikayede aile ilişkileri, toplumsal ahlak ve psikolojik buhran detaylıca işleniyor. Kitabı okumalısınız çünkü, hak ve hukuk kavramları ahlaki hesaplaşmalar üzerinden çok iyi yorumlanmış.

“Bir katilden daha cani insanlar gördüm, umudumuzu öldürenleri gördüm…”

Devlet- Platon

Listemizin ikinci önerisiyse, Devlet. Mutluluk felsefesi üzerine yazılmış bu eser günümüzde devlet felsefesinin temel kaynaklarından biri olma özelliği taşıyor. Platon, ‘’Devlet’’ kitabında anarşiden, monarşizme kadar birçok sistemden bahseder. Platon’a göre devlet filozoflar tarafından yönetilmelidir. Dönüşen dünyanın ötesine ancak filozofların erişebileceği bilgisi belki de Platon’u düşündüren şeydir. Siyaset felsefesinin en önemli eserlerinden biri olan ‘’Devlet’’ okura sorgulamayı aşılıyor.. Bu sebepten yalnızca hukuk fakültesi öğrencilerinin değil, herkesin okuması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle kitaplığınızda bulunması gereken bir kitap. 😊

‘’Doğrunun ne olduğunu bilmedikçe, doğruluğun iyilik olup olmadığını nasıl kestirebiliriz?’’

Diriliş- Lev Tolstoy

Bireyin yozlaşmış toplum içinde geçirdiği değişimin romanıdır ‘’Diriliş’’. Bu eserde Tolstoy, ceza hukukuna, mülkiyet hakkına ve sosyal adaletsizliğe yönelik ciddi eleştirilerde bulunur. Vicdan ve caza hukukuna yaptığı eleştirilerle önemli bir başyapıt olduğunu ifade etmek gerekiyor. İnanç ve vicdanın toplum tarafından öldürüldüğünü dile getiren Tolstoy, üzerinde durduğu bu kavramların yeniden dirilişini işliyor. Toplum tarafından öldürülmüş inanç ve vicdan için yeniden diriliş mümkün olabilir mi? Sorguluyor, beraberinde okuru sorgulamaya yönlendiriyor. Listemizin üçüncü kitabını mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum.

“Toprak, mülkiyet konusu olamaz, tıpkı su gibi, hava gibi, güneş ışınları gibi alım ve satım konusu yapılamaz. Herkes toprak üzerinde ve toprağın insanlara sağladığı şeyler üzerinde eşit haklara sahiptir.”

Hukuk Felsefesinin Prensipleri- Georg Wilhelm F. Hegel

Hegel, fikirleriyle ulus-devletin hukuksal yönünü yaratmıştır. Antik site idealini terk etmeyerek, çağdaş realite ile birlikte toplum adına önemli bir rol oynayan burjuvazi ile uzlaştırmıştır. Hegel, eserinde toplumun en küçük yapısından başlayarak sivil topluma kadar geniş bir alanı ele alıyor diyebiliriz. Listemizin dördüncü kitabı olan Hukuk Felsefesinin Prensipleri’ni mutlaka okumanızı tavsiye ederek diğer önerimize geçiyorum.

‘’İrade evrenseldir, çünkü her türlü tahdit ve bireysel özellik onda bertaraf edilmiştir.’’

Suçlar ve Cezalar Hakkında- Cesare Beccaria

Bu eser, ceza yasalarının bir ilkeler sözlüğü sayılıyor. İdam ve işkence cezalarını barbarlık olarak nitelendiren Cesare, her hukukçunun kesinlikle okuması gereken bir kitap yazmış. Cezaların amacının ne olduğunu anlatan ve işkence yasalarının yorumunu yapan güçlü bir eser. Yazar, felsefeyle ceza hukuku arasına köprü kurarak, dönemin ve hatta tüm dönemlerin yöneticilerine önerilerde bulunmuştur. Ceza hukukuyla ilgilenen herkesin dikkatle okuması gerektiğini düşünüyorum.

‘’Kimi zaman insanlar, çok iyi niyetle topluma en büyük kötülüğü; kimi zaman da en fena iradeyle/kötü niyetle en büyük iyiliği yaparlar.’’

Adalet- Michael J. Sandel

Siyaset felsefesinin temel sorunlarına çözüm arayan yazar, genel adalet konsepti üzerinden filozofların düşüncelerini ele alır. Kişisel haklar, eşitlik, adalet tüm kavramlar iyice işlenerek okurun düşünsel bir yolculuğa çıkmasına imkan sağlar. Ayrıca eserde, pozitif ayrımcılık ve zorunlu askerlik gibi konuların ele alındığını söylemeliyim. Tüm hukuk fakültesi öğrencilerinin ahlaki tartışmalar hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak bir eser. Mutlaka okumalısınız.

“Erdemin ve ahlaksızlığın ne olduğuna kim karar verir?”

Medeniyetler Çatışması- Samuel P. Huntington

Listemizin yedinci kitabı olan ‘’Medeniyetler Çatışması’’ içinde yaşadığımız dünyanın kendine has özelliklerini anlamamızı sağlayan kaynak niteliğinde önemli bir eser. Kitabı tam olarak özümseyebilmek için tarihe ilginiz olması gerekiyor. İçinde yaşadığımız çağı farklı bir perspektifle inceliyor. Günümüz konjonktürün de etkisi büyük olan tezleri, anti-tezleri içinde barındıran, yorumu tamamen okura kalmış bir eser olduğunu düşünüyorum. Okuma listenize eklemenizi tavsiye ederim.

Leviathan- Thomas Hobbes

Hobbes tarafından yazılmış ve 1651’de yayınlanmış olan eser, doğa yasalarından yola çıkarak ideal devletin oluşturulmasının yollarını anlatır. Ayrıca çağının üniversite sistemine eleştiriler yapar. Hak, hukuk, etik kavramları üzerine açıklayıcı cümlelerin bulunduğu eser, okuru düşünmeye yönlendiriyor. Modern dünya siyaseti üzerine yazılmış önemli bir kitap olduğunu söylemeliyim. Dili ağır olmasına rağmen açıkladığı temel hak ve özgürlük kavramları açısından kafanızda soru işaretleri kalmayacak. Mutlaka okunmalı.

‘’İnsanların doğası öyledir ki, başka birçoklarının daha zeki veya daha güzel sözlü veya daha bilgili olduklarını temsil etseler de, kendileri kadar zeki çok fazla insan bulunduğuna kolay kolay inanmazlar; çünkü kendi zekalarını iyi tanırlar, başkalarının zekasını ise uzaktan. Fakat bu, insanların bu alanda eşitsizliğini değil, tersine eşit olduklarını kanıtlar aslında. Çünkü, bir şeyin eşit pay edildiğinin en büyük kanıtı, herkesin kendi payından memnun olmasıdır.’’

Kanunların Ruhu Üzerine- Montesquieu

Siyasi teori üzerine yazılmış bir kitap olmasının dışında karşılaştırmalı hukuk alanında çok önemli bir eserdir. Dünyadaki tüm halkların kanunlarını ve geleneklerini ele alır. Her topluma uygun olan yönetim şeklini nedenleriyle birlikte açıklar. Kanun karşısında bütün insanların eşit sayılması gerektiğini vurgulayan bu kitabı okuma listenize eklemeyi unutmayın derim. Hukuk fakültesi öğrencilerinin kesinlikle okuması gerekiyor.

Toplum Sözleşmesi- Jean Jacques Rousseau

Ve listemizin son kitabı olan ‘’Toplum Sözleşmesi’’ siyasi bir sistemin kurulabilmesi için en iyi yönetimin toplumsal sözleşme olduğunu anlatıyor. Aydınlanma düşüncesinin en önemli yazarlarından biri olan Rousseau, toplumların bir arada yaşayışlarına yönelik önemli bir eser ortaya koymuştur. Kolay okunan ve okuyucusuna her zaman farklı bakış açıları kazandıran çok önemli bir eser. Üstelik dünyada en çok alıntı yapılan kitap olma özelliği taşıdığını belirtmek istiyorum. Herkesin mutlaka okuması gerekiyor. Lütfen okuma listenize bu önemli eseri eklemeyi unutmayın. 😊

“Üyelerinden her birinin canını, malını bütün ortak güçle savunup koruyan öyle bir toplum biçimi bulmalı ki, orada her insan hem herkesle birleştiği halde yine kendi buyruğunda kalsın, hem de eskisi kadar özgür olsun.”Hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik hazırladığımız 10 kitap önerisini sizlerle paylaştık. Umarım hazırlamış olduğumuz öneri listesini beğenirsiniz. Bir sonraki kitap listemizde buluşana kadar kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Sağlık ve mutlulukla kalın..😊

İlgini çekebilir: Hukukçuların Okuması Gereken 10 Kitap

Keşfet: Entelektüel Birikim Yaratmak İçin Okunması Gereken 20 Kitap

Author

Benliğine tanıdık kalmaya çalışan biri.

Yorum Yap