Hukuk okumak ve hukuk fakültesi hakkında her soruya cevap bulmak adına kaydırmaya devam edin.

Hukuk Fakültesi Nedir?

Hukuk Fakültesi Nedir?

Hukuk birey, toplum ve devletin kendi aralarında ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen, bu ilişkilerin nasıl olması gerektiğini belirleyen ve düzenleyen kuralların toplanmış halidir. Hukuk fakültelerinin amacı yasaların belirlemiş olduğu sınırlar içinde kalarak birey, toplum ve devlet arasındaki bu ilişki düzenini sağlayabilecek ve düzenin devamını getirebilecek nitelikli insanlar ortaya çıkarmaktır. Hukuk fakülteleri Eşit Ağırlık puan türünde öğrenci almakta ve 4 yıllık bir lisans eğitimi vermektedir.

Hukuk Meslekleri

Hukuk Meslekleri

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra akla ilk gelecek meslekleri tahmin etmek çok zor değil. Avukat, Savcı ve Hakim. Birçok hukuk öğrencisi fakülteye bu meslekleri hayal ederek başlar. Fakat hukuk fakültesi mezunları pek çok alanda kendilerine yer bulabiliyorlar.

1- Avukat

“Hukuk” denildiğinde belki de ilk akla gelen meslek Avukatlık. Tabi hukuk mezunları tarafından en çok seçilen meslek olduğunu da tahmin etmek çok zor değil. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre barolara kayıtlı avukat sayısı 147 bin civarlarında. 2024 yılında bu sayının 220 binlere ulaşılması bekleniyor. Bu da demek oluyor ki Avukat olmak isteyen kişileri büyük bir rekabet bekliyor.

Avukat olmak için ise; Avukatlık Kanunu madde 3’teki koşulları taşıyor olmak gerekiyor:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Bir hukuk fakültesinden mezun olmuş olmak,
 • Avukatlık stajını tamamlayarak, staj bitim belgesi almış olmak,
 • Levhasına yazılmak istediği Baro çevresinde ikamet etmek,
 • Avukatlığa engel yasal bir engeli bulunmamak (Avukatlık Kanunu bağlamında).

2- Hâkim

Avukatlıktan sonra en çok tercih edilen mesleklerden biri de Hâkimliktir. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nda öngörülen koşulları taşıyan bir hukuk fakültesi mezunu, Hâkim olabilmek için yazılı sınav ve sözlü mülakat aşamalarını başarıyla geçmelidir. Bu aşamaları tamamlayan kişi, staj ve staj sonunda yapılan sınavı tamamladığı takdirde Hâkim olmaya hak kazanabilir.

Hakim ve Savcılar Kurulu 2019 verilerine göre ülkemizde toplam 14.131 Hâkim bulunuyor.

3- Savcı

Savcılık, avukatlık ve hakimlikten sonra en çok tercih edilen meslektir. Savcı olmak için şartlar ise Hâkimlik ile aynıdır. Yazılı sınav ve sözlü mülakattan sonra staj ve staj sonu sınavını başarı ile tamamlamak gerekiyor.

Hakim ve Savcılar Kurulu 2019 verilerine göre ülkemizde toplam 6588 Savcı bulunuyor.

4- Akademisyenlik

Akademisyenlik de hukuk fakültesi mezunları için iyi bir meslek tercihi. Akademisyen olmak için lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de tamamlamak gerekiyor. Yabancı dil sınavını başarıyla geçmek için iyi bir yabancı dile sahip olunmalı. Bu süreçleri tamamladıktan sonra ise çalışılmak istenilen üniversitenin yazılı ve sözlü sınavlarını da başarıyla geçmek gerekiyor.

5- Noter

Noterlik mesleğini yapabilmek için hukuk fakültesi mezunu olunması ve noterlik belgesi alınması gerekiyor. Noter belgesi alabilmek için de 1 senelik avukatlık stajı tamamlamak şart. Daha sonra noter sahibi olabilmek için münhal bulunan noterliklerin ilanlarını takip etmek gerekiyor. Bu süreç yıllar sürebiliyor.

6- Arabulucu

Arabulucu olmak için Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı sınav ve ardından uygulamalı sınavda başarılı olmak gerekiyor. Fakat Arabulucuğun en önemli şartı ise daha önce bir hukukla ilgili meslek icra etmek ve bu meslekte 5 sene deneyimli olmak gerekiyor.

Sadece Adalet Bakanlığı tarafından tutulan arabuluculuk listesine kayıtlı kişiler arabuluculuk faaliyeti yürütebilmektedir.

7- Kaymakam

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve İİBF gibi alanların yanı sıra Hukuk fakültesi mezunları da doğrudan kaymakamlık sınavına başvuru yapabilirler. KPSS A grubu sınavından başarılı olmak ön koşul. Kaymakamlık sınavından sonra ise mülakatların geçilmesi gerekiyor.

8- Bakanlıklarda Uzman, Müfettiş

KPSS ve YDS’de yeterli puanı alan hukuk fakültesi mezunları birçok bakanlıkta uzman veya müfettiş olarak çalışabilirler.

Hukuk Mezunları Ne İş Yapar?

Hukuk Mezunları Ne İş Yapar?

Hukuk fakültesinden mezun olanlar genellikle avukatlık, hakimlik veya savcılık mesleklerini tercih etmektedir. Ancak bunların dışında yönelebildikleri başka meslek dalları da bulunmaktadır. Hukuk mezunlarının yaptıkları işlerden kısaca bahsedecek olursak;

Avukat olarak kişilerin haklarını savunur ve yargı işlerinde yol göstericilik, ara buluculuk yaparlar.

Hakim olarak mahkemelerde davalılar arasında hukuk kuralları içerisinde kalarak karar alınmasını sağlarlar.

Savcı olarak tanık oldukları veya ihbar aldıkları kanuna aykırı durumlarda devlet adına soruşturma açarlar.

Akademisyen olarak üniversitelerde ders verebilirler.

Noter olarak alım-satım işlerinin hukuk kurallarına uygun olup olmadığını kontrol edebilirler.

Hukuk Müşaviri olarak kurumlara yasal tavsiyelerde bulunur ve denetimleri sağlarlar.

Müfettiş olarak bağlı oldukları kurumlardaki birimlerin kurallara uygunluğunu denetleyebilirler.

Hukuk Mezunları Ne Kadar Maaş Alır?

Hukuk mezunlarının seçtiği mesleklere göre birçok farklı maaş aralığı bulunmakta. Bunları ayrı olarak ele alalım.

Yeni başlayan bir avukat kamuda 5000 liranın üzerinde bir maaşla başlamakta ve hizmet yılı arttıkça maaşı da artarak 6000 lira civarlarına gelebilmekte. Özelde ise bu aralık çok daha açık. Yeni mezun bir avukat asgari ücret ile bir büroda çalışmaya başlayabilir. Ancak bu miktar başarılı ve iyi çalışan bürolarda aylık 10000 liranın üstüne çıkabilmekte. Dolayısıyla kendisini piyasada iyi bir şekilde tanıtmak avukatlık mesleğinde kazancı en çok etkileyen etkenlerden biri.

Avukatlığın da kendi içerisinde bazı dalları mevcut. İcra avukatları 3500-11800 lira arasında maaşlar alırken şirket avukatları 2500-11800 lira arasında maaşlar almakta. Danışman avukatlarda ise bu miktarlar 2600-12900 şeklinde artış göstermekte.

Hakim ve savcılarda ise derecelere göre maaş farkları söz konusu. Hakim/savcı adayları 6900 lira civarlarında maaş almakta. 8. derecedeki bir hakim/savcı ortalama 9800 lira maaş almaktadır. 1. dereceye ulaşmış olan bir hakim/savcı ise ortalama 12300 lira maaş almakta.

Yargıtay/Danıştay üyesi olanlar aylık ortalama 17500 lira maaş alırken bu dairelerde vekil kademesine ulaşıldığında bu miktarlar 17900 ile 18400 arasında değişmektedir. Yargıtay Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı kademelerindeyse aylık maaş ortalama 20500 lira seviyelerindedir.

Kamuda mesleğe yeni başlayan hukuk müşavirleri ortalama 4500 lira maaş almaktadır. Deneyimle birlikte değişen bu maaş 25 yıllık deneyime ulaştığında 6600 liraya kadar yükselmektedir. Kamuda olduğu gibi özel sektörde de çalışabilirler. Özel sektörde ise maaşları deneyime, başarıya ve şirketin maaş politikasına göre değişmekle birlikte aylık 5 bin liradan 50 bin liraya kadar çıkabilmektedir.

Noterlerin sabit bir maaşı bulunmamaktadır. Yaptıkları işlemler üzerinden belirli bir miktar pay alarak kazançlarını sağlarlar. İşlem hacmine göre sınıflandırılan noterlerde en yoğun olanlar 1.sınıf, en az yoğun olanlar da 3.sınıf noter olarak adlandırılmaktadır. 3.sınıf noterlerde yıllık kazanç 50-60 bin lira iken 1.sınıf bir noterde yıllık kazanç 1 milyon liraya kadar yükselebilir.

Yeni başlayan müfettiş maaşları 3900 lira seviyesindedir. Daha sonra deneyimle birlikte değişen bu maaş 25 yıl deneyimli kamuda çalışan bir müfettişte aylık 9250 lira civarlarına ulaşabilir.

Hukuk Fakültesi Dersleri

Lisans eğitimi boyunca hukuk fakültesi öğrencileri zorunlu ve seçmeli olmak üzere birçok ders alırlar.

Birinci sınıfta;

 • Hukuk başlangıcı 
 • Anayasa Hukuku 
 • Medeni Hukuk,
 • Roma Hukuku
 • İktisat I (Ekonomiye Giriş), 
 • Türk Dili 
 • Genel Kamu Hukuku 
 • (Mesleki Seçmeli Dersler)

İkinci Sınıfta;

 • Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)
 • Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
 • Devletler Umumi Hukuku 
 • İdare Hukuku 
 • Kamu Maliyesi
 • Türk Hukuk Tarihi
 • Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
 • (Mesleki Seçmeli Dersler)

Üçüncü Sınıfta:

 • Ceza Hukuku III (Özel Hükümler)
 • Borçlar Hukuku III (Özel Hükümler)
 • Eşya Hukuku 
 • Ticari İşletme Hukuku
 • Medeni Usul Hukuku 
 • Vergi Hukuku I
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Ortaklıklar Hukuku
 • (Mesleki Seçmeli Dersler)

Dördüncü sınıfta: 

 • Ceza Usul Hukuku 
 • Genel Kamu Hukuku 
 • Sigorta Hukuku
 • İş Hukuku
 • İcra-İflas Hukuku 
 • Uluslararası Özel Hukuk 
 • Miras Hukuku
 • İdari Yargılama Hukuku
 • Sosyal Güvenlik Hukuku
 • (Mesleki Seçmeli Dersler)

Bu dersler üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebileceği gibi yine üniversite tarafından müfredata ek dersler eklenmiş olabilir.

Hukuk Barajı Kaç?

2015’de 150.000 olarak başlayan hukuk barajı 2018’de değişen sınav sistemiyle 190.000’e çekildi. Ardından devlet ve özel üniversiteleri hukuk sıralamaları arasındaki makasın çok açık olduğunu belirten YÖK, hukuk barajını 2020 itibariyle 125.000’e çekti.

EA puan türünde 125.000 barajını geçen her öğrenci hukuk fakültesini tercih edebilecek.

Hukuk Fakültesi Kaç Yıl?

Hukuk fakültesi kaç yıl, 5 yıl olacak mı? sorusu hukuk fakültesi tercih edecek öğrencilerin kafasını karıştıran bir soru. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkartılacağını, kontenjanların ise azaltılacağını açıklamıştı. Fakat bu dönem için bu karar yürürlüğe girmiş değil.

2020-2021 Dönemi Hukuk fakültesi 4 yıl olarak eğitime devam ediyor. Yalnızca mezun olan öğrencilerin Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na girmesi gerekiyor. Bu sınav hukuk meslekleri olarak bilinen hakim,savcı gibi hukukçu olmak isteyenler için bir ön sınav kabul edilebilir.

Hukuk Okumak Zor mu?

Hukuk Okumak Zor mu?

Hukuk okumak zor değil, hukukçu olmak zor!

Hukuk fakültesi tercih eden veya edecek olan öğrencilerin akıllarındaki en önemli sorularından bir tanesi de eğitim süreçleri boyunca ne kadar zorlanacakları oluyor. Hukuk çok alanlı bir yapıya sahip olduğundan öğrenciler fakültede çok fazla dersle karşılaşıyor. Ders sayısını fazla olmasının yanı sıra her bir ders kendi içerisinde büyük bir yoğunluğu barındırmakta. Her hukuk alanı kendi içerisinde ayrı normlara sahip olsa dahi, belli sistematik ölçülerde hukuk dalları birbirleriyle ilişkili. Özellikle ilk yıl aldığınız derslerdeki temel bilgileriniz ve başarınız, sonraki dönemlerde alacağınız derslerinizi ve başarınızı çok etkiliyor. Bu nedenle başarılı olmak isteyen öğrencilerin ilk dersten itibaren sistematik şekilde çalışmaları gerekiyor.

Yıllarca test sınavlara hazırlanarak hukuk fakültesi kazanan öğrencilerin fakültede yapılan sınav sistemine adaptasyonları kolay olmayabilir. Hukuk fakültesi sınavları genellikle klasik olay çözümle ve Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi kararlarını değerlendirme şeklinde yapılıyor. Bu sebeple hukuk alanı sadece kitaplardan okunarak öğrenebilecek, ezberlenecek bir alan değil. Olayı anlamanız, olayı çözümlemeye yarayacak teknik bilgiye sahip olmanız ve sonrasında bu bilgilerinizi olaya uygun şekilde sade anlaşılır dil ve güçlü kalemle kâğıda aktarmanız gerekiyor. İyi teknik bilgiye sahip olmanız sınav başarınız için yeterli olmadığından dolayı çok fazla olay çözüm pratikleri yapmanız, bilginizi nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz şart. Hukuk doktrini içerisinde birden fazla farklı görüş var bu sebeple her sorunun tek bir doğru cevabı olmayabilir. Bununla birlikte hukuk kanunları değişken, özellikle ülkemizde sık sık kanunlar değişmekte, kanunlar uygulamada yerleşemeden yeniden düzenlenmekte. Bu sebeple hukuk fakültesinde ‘’öğrenmeyi öğrenmeniz ‘’ ve hep dinamik kalmanız gerekiyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarında hâkim eksiğini tamamlayabilmek için Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt’un yoğun çabalarıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde Ankara Hukuk Mektebi olarak başlatılan hukuk eğitimi; yatılı meslek okulu niteliğinde olup öğretim kadrosunu adliye erkanı oluşturmuş. Kurulan Hukuk Mektebi Bakanlar Kurulu kararıyla Ankara Hukuk Fakültesi’ne çevrilerek Cumhuriyet Döneminin ilk hukuk fakültesine dönüşmüş. Geçen süreçte 2019 yılı itibarıyla Türkiye’de 86 devlet ve 45 vakıf üniversitesine bağlı olmak üzere toplamda 131 hukuk fakültesi daha açılmıştır. Her yıl yaklaşık olarak 20.000 mezun veren hukuk fakültelerinden sizin de mezun olmanız çok da zor olmasa gerek. Fakat hukuk fakültesinden mezun olmak hukukçu olmak için yeterli şart değildir. Hukuk fakültesini tercih edecek olan öğrencilerin kolayca hukuk mezunu olmak yerine hukukun amacına uygun hareket edecek idealleri olan hukukçu olmayı istemeleri gerekiyor.

Hukuk fakültesi ve bölümü yüksek puan almak, aile baskısı veya sadece mesleki sosyal sınıf kazanabilmek adına tercih edilebilecek bir bölüm değil. Hukuk, toplumun ve demokrasinin kaynağı ve dayanağıdır. Kapsamlı bir düzenleyici olarak hukuk, yaşamın en önemli güvencesidir. Devlet ve toplum yapılanmasının birleştirici, kaynaştırıcı, eşitlikçi, genel ve barışçı bir öğesi olan hukuk, görevli hukukçuların çalışmalarıyla adaleti gerçekleştirir. Hukuk öğrencilerine söylenen ilk sözlerden birisi ‘’Doktor kötü olursa hasta masada kalır, hukukçu kötü olursa toplum masada kalır’’ sözü. Duruşmalarda yemin edilirken ve karar açıklanırken saygı ve minnetin göstergesi olarak ayağa kalkılır çünkü karar toplum adına verilir. Bu nedenle mahkemelerin kararları da bu saygınlığa değecek nitelikte olmalıdır. Mahkemelerden bu saygınlığa değecek nitelikte kararlar çıkabilmesi, adaletli toplum düzenin kurulabilmesi adına da hukuk fakültesi öğrencilerinin çalışmaktan, zorlanmaktan, etik değerler oluşturmaktan imtina etmemeleri gerekir. Bu sebeple hukuk fakültesini tercih edecek kişilerin bu sorumluluğun altından kalkabilecekleri inancıyla tercih yapmaları gerekmektedir.

Anayasada “Hâkimler görevlerinde bağımsızdır; Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler” maddesi düzenlenmiştir. Yargılamayı sonlandıran ve hükme bağlayan hâkim olduğu için bu düzenleme hakimleri esas olarak yapılmış olsa da yargılama bir bütündür ve yargılamada görev alan hükme katkısı olan her bireyin aynı düsturla hareket etmesi gerekmektedir. Bu durumda hukukçu kanunu ve hukuku en iyi şekilde bilmeli ve hükme katkı verirken kendi sübjektif değerlerinden sıyrılarak uluslararası hukuk ve yargı etiğine uygun vicdani kanaatini ortaya koymalıdır.

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye hâkimin vasıflarını “Hâkim, hakîm, fehim, müstakim ve emin, mekin, metin olmalıdır.” şeklinde düzenlemiştir. Yani Mecelle hâkim olacak kişinin haklıyı ve haksızı ayırma yetisine sahip, akıllı, dürüst, güvenilir, itibarlı, zorluklara karşı dayanaklı vasıflara sahip olmasını aramıştır. Mecelle’deki bir diğer düzenlemede ‘’Hâkimin zihni; gam, keder, açlık veya uyku basması gibi sağlıklı düşünmeye engel olabilecek bir arıza ile belirsiz veya düzensiz hale gelirse hüküm vermeye girişmemelidir.’’ denilerek en basit düşünme engeli halinde dahi kararın etkilenebileceğinin ve hâkimin kararlarının ne kadar değerli olduğunun önemine vurgu yapılmıştır yani bir hukukçuda olması gereken en önemli niteliklerden birisi de sağlıklı ve güçlü zihne sahip olabilmektir. Bangalore Yargı Etiği İlkeleri; bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve tutarlılık, dürüstlük, eşitlik, ehliyet ve liyâkat şeklinde sıralanmıştır. Hukukçu olmak isteyen kişilerin bu ilkeleri düstur edinmesi gerekmektedir.

Düzenli ve adaletli toplumun en temel unsuru olan hukukçu bilincini sürekli taze ve diri tutmalıdır. Ulusal ve uluslararası hukuk normlarını ve ilkelerini benimsemek ve bu bilgileri doğru şekilde uygulayabilmek için hukukçu çok çalışmalı; dünyayı ve kendi toplumunu tanımalı, ihtiyaçlarını bilmeli, değişen hukuk normlarına ve toplumun değişimine ayak uydurmalıdır. Yılda on binlerce kişinin mezun olduğu hukuk fakültesinden mezun olabilecek eğitim o kadar zor olmamakla birlikte gerçek anlamda hukuk eğitimi zor ve çetrefilli bir eğitimdir. Bu nedenle hukuk fakültesini tercih edecek kişilerin gerçek anlamda hukukçu olabilmeleri için yaşamlarının son anına kadar etik değerlerini koruyarak çalışmaları gerekir.

2020-2021 Dönemi Hukuk Fakültesi Ücretleri (Özel)

Üniversite AdıHukuk Fakültesi ÜcretiYabancı Dil Sınıfı ÜcretiYabancı Dil Hazırlık
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)57.550 ₺57.550 ₺Zorunlu
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya)55.500 ₺41,000 ₺Zorunlu
Atılım Üniversitesi (Ankara)44.200 ₺
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)73.150 ₺67.146,00 ₺Zorunlu
Başkent Üniversitesi  (Ankara)52.000 ₺40.000 ₺Zorunlu
Beykent Üniversitesi  (İstanbul)49.088 ₺
Çağ Üniversitesi (Mersin)35.960 ₺35.960 ₺Zorunlu
Doğuş Üniversitesi43.313
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi49.300 ₺
Hasan Kalyoncu Üniversitesi45.000 ₺
İbni Haldun Üniversitesi70.000 ₺60.000 ₺Zorunlu
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi54.000 ₺54.000 ₺Zorunlu
İstanbul Aydın Üniversitesi59.500 ₺
İstanbul Bilgi Üniversitesi41.283 ₺ (%50 Burslu)68.700 ₺Zorunlu
İstanbul Gedik Üniversitesi51.750 ₺
İstanbul Kültür Üniversitesi62.250 ₺
İstanbul Medipol Üniversitesi61.020 ₺61.020 ₺Zorunlu
İstanbul Okan Üniversitesi72.000 ₺
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi42.500 ₺
İstanbul Şehir Üniversitesi48.900 ₺ 43.500 ₺Zorunlu
İstanbul Ticaret Üniversitesi46.515₺
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi(%25)23.490 ₺
İzmir Ekonomi Üniversitesi56.000 ₺47.400 ₺Zorunlu
Kadir Has Üniversitesi72.000 ₺72.000 ₺Zorunlu
Koç Üniversitesi 110.000₺110.000₺Zorunlu
KTO Karatay Üniversitesi42.000 ₺
Maltepe Üniversitesi55.000 ₺43.800 ₺Zorunlu
MEF Üniversitesi71.460 ₺
Özyeğin Üniversitesi86.619 ₺
Piri Reis Üniversitesi37.800 ₺
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi52.980 ₺52.980 ₺Zorunlu
Ufuk Üniversitesi45.674 ₺45.674 ₺Zorunlu
Yaşar Üniversitesi48.000  ₺48.000  ₺Zorunlu
Yeditepe Üniversitesi68.000 ₺
Ada Kent Üniversitesi (KKTC)25,000 ₺
Doğu Akdeniz Üniversitesi  (KKTC)40.689 ₺
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC)27.000 ₺
Girne Üniversitesi (KKTC)33,000 ₺
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KKTC)(%25)16.000 ₺

Keşfet: Hukuk Fakültesi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Keşfet: PDR Bölümü Nedir? Mezunları Ne İş Yapar?

Keşfet: Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir?

Keşfet: Hukuk Programı Bulunan Tüm Üniversiteler

E-Mail Listemize Kayıt Olmak İster Misin?
* gerekli alanlar
Size uygun olan seçeneği işaretler misiniz?

Author

2019 yılında Marmara Hukuk Fakültesinden mezun olan Oğuzhan Daşdemir halihazırda Manisa'da Stajyer Avukat olarak görev yapmaktadır.

Yorum Yap