Girişimcilik, yeni iş modellerinin çıkması, dijital pazarların genişlemesiyle sıklıkla duyduğumuz bir kavram haline geldi. Girişimcilik, iş dünyasında çeşitli riskler alınarak kâr elde etmek amacıyla yeni bir iş kurmayı ve yönetmeyi ifade eder.

Dijitalleşme ile birlikte yeni bir website veya mobil uygulama yapmak eskisinden çok daha kolay. Bu nedenle yeni bir iş kurmak artık çok daha yaygın.

Neden Girişimcilik?

  • Patron sahibi olmayı istememek
  • Diğer girişimcilerden ilham almak
  • Kurumsal hayattan sıkılmak
  • 9-6 bağlı bir hayata sahip olmayı istememek
  • Özgür olmak
  • Risk almayı sevmek
  • Öğrenmeye tutkulu olmak
  • Farklı fikirlere sahip olmak
  • Dünyayı değiştirmek istemek
  • Başka çaresi kalmamak

gibi nedenlerden dolayı insanlar girişimciliği, girişimci olmayı tercih ediyorlar.

Nedir, Kimdir? Bu Girişimci..

Girişimci Kimdir?

Girişimci risk almayı seven, sorunları fark edip çözüm bulabilen ve kâr elde etme amacıyla bir iş veya işletme kuran kişilerdir.

Büyük oranda yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden ötürü bu yola çıkmış girişimciler ekonomiye de hatırı sayılır ölçüde katkıda bulunurlar.

Girişimci olmak, dışarıdan havalı gözükse de oldukça sabır ve özveri gerektiren bir kavram. Çıktıkları yolda uzun zaman boyunca zarar edebilir hatta başarısız dahi olabilirler.

Bir Girişimcide Olması Gereken Özellikler

Girişimcilikde Olması Gereken Özellikler

1- Tutkulu: Girişimcilik, fazla mesai saatleri demek. Çok çalışmak için de işini sevmek gerekiyor. Bu nedenle başarı olmak isteyen her girişimci mutlaka tutkulu olmalı.

2- İş etiğine sahip: Az önce söylediğimiz gibi, girişimci ofise herkesten önce girip en son çıkmalı. Ofiste olmasa bile düşünmeli.

3- İletişim yeteneği: Başarılı olmak isteyen bir girişimci çalışanları ile iyi iletişim kurmak, motivasyonlarını artırmak zorundadır. Motive çalışanlarla başarı gelecektir. Bunun yanı sıra işinizi satmak, para kazanmak için de bir girişimcinin iletişim yeteneğine sahip olmak gerekiyor.

4-Kararlı: Girişimci, çıktığı yolda birçok engel ve başarısızlıkla karşılaşacaktır. Umutsuzluğa kapılıp, denemekten vazgeçmemeli. Başarıyı elde edene kadar daha çok çalışmalı, tekrar denemeli. Kısaca kararlı olmalı.

5- Yaratıcı: Aynı sektörden belki de aynı işi yapan binlerce girişimci daha var. Başarılı bir girişimci diğerlerinden farklı , yeni yollar bulmalı. Mutlaka yaratıcı olmalıdır.

6- Hırslı: Daha önce söylediğimiz gibi her yıl binlerce şirket kuruluyor. Her sektörde çok fazla rekabet ortaya çıkıyor. Bu yüzden hırslı olmak, rekabet etmek, diğerlerinden daha iyi olmayı istemek gerekiyor.

7- Atik: Başarılı bir girişimci bir sorunu çözmek için beklemez. Bunu yapabileceğini biliyordur ve tüm süreci kendi yönetir.

8- Açık Görüşlü: Her zaman daha iyi planlara açık olmalı. Başarılı girişimciler her zaman ortaya çıkan sorunları çözmek için yeni fırsatlar, yeni yaklaşımlar keşfeder.

9- Güvenli: Kendine ve fikrine güvenmeli. Başarısız mı olacağım? düşüncesine girmeden özgüvenli bir şekilde yoluna devam etmelidir. Başarılı olacağına inanmalı ve yol arkadaşlarına da bu güveni aşılamalıdır.

10- Disiplinli: Enerjisini ve motivasyonunu tamamen işine ve önüne çıkacak engelleri kaldırmaya ayırmalı. İyi hazırlanmış bir stratejiye sahip olmalı ve yeni adımlar atmalıdır. Kısaca disiplinli olmalıdır.

Girişimcilik Türleri Nelerdir?

Girişimciliğin birçok farklı çeşidi bulunmaktadır. Her bir girişimcilik çeşidi alanlar veya hedefler gibi özellikler bakımından farklılık gösterir. Bu türler şu şekillerde açıklanabilir.

Yaratıcı Girişimcilik/Fırsat Girişimciliği

Yenilikçi bir fikir, bir buluşun veya var olan bir hizmette değişim yaratacak bir değişimin kar ve fayda getirecek şekilde pazara sunulması şeklinde gerçekleşen girişimlere verilen adlardır. Kişiler ve işletmeler tarafından gerçekleştirilen bu girişimlerde pazardaki eksiklik veya ihtiyaç en iyi şekilde tamamlanarak insanların talebini çekmek amaçlanır. En büyük örnekleri akıllı telefonlar, Facebook, Amazon gibi şirketlerdir. Ancak yeni konutlaşan bir mahalle/bölgede bir market açmak da bu türlere örnek olarak gösterilebilir.

İç Girişimcilik

Hazırda var olan bir işletmenin kendi içerisinde gerçekleştirdiği girişimcilik faaliyetleridir. Sunulan fikirler ve yeniliklerle sunduğu hizmeti geliştirmeyi, yeni hizmetler ortaya çıkarmayı ve bunların sonucunda işletmenin pazardaki payını artırmayı amaçlar. İşletmenin sahip olduğu müşteri sayısını artırdığı gibi elde ettiği karı da artıran bu faaliyetlere bütün işletmeler olumlu şekilde bakmaktadır. Ve iç girişimcilik faaliyetlerini tekrar ederek hem hizmetlerini günümüz şartlarına uyarlamaya hem de bulundukları sektörlerde kalıcı olmayı amaçlamaktadırlar. İç girişimcilik faaliyetlerine örnek olarak bir bilgisayar firmasının kendi telefonlarını da üretmesi, bir restoranın internet üzerinden sipariş vermeye başlaması gibi uygulamalar verilebilir.

Kamu Girişimciliği

Girişimcinin bir işletme ya da kişi olmadığı, bu girişimin devlet tarafından gerçekleştirildiği türdür. Kamu girişimciliğinde fikri ve uygulamalarını devletin o kurumu kendisi gerçekleştirir. Diğer girişimcilik türlerinde olduğu gibi kamu girişimciliği de bu girişimi üstlenen kurumun kendisini günün şartlarına uygun hale getirmesi ve halka sunduğu hizmeti daha iyi hale getirmesi amaçlarıyla gerçekleştirilir. En bilindik örneklerden biri olarak Atatürk Orman Çiftliği’nde üretilen süt, yoğurt, dondurma gibi ürünlerin satışa sunulması gösterilebilir.

Ticari Girişimcilik

Ticaret amacıyla gerçekleştirilen her faaliyeti kapsayan bu girişimcilik türü, eldeki bütün üretim imkanlarının bir araya toplanarak bir ürün veya hizmet ortaya koyma işlemidir. Temel amaç kar elde etmektir. En yaygın olan girişimcilik türlerinden biridir ve eksikliği hissedilen bir faaliyeti karşılama amacıyla gerçekleştirilir. Doğru bilgilerle ve doğru kararlarla gerçekleştirildiğinde başarılı olabileceği gibi birçok başarısız deneme de görülebilir. Kafe, restoran, mağaza açmak gibi birçok farklı şekilde gelişebilir.

Kadın Girişimciliği

Günümüzde kadınlar hak ettikleri yerleri hayatın her alanında almaya başladığı gibi girişimcilik alanında da almaktadır. Kadınların fikirleri ve uygulamalarıyla hayata geçirdiği uygulamalar günümüzde daha sık bir şekilde karşımıza çıkmakta. Kendi başına veya bir şirket olarak girişimler gerçekleştirilebilmektedir. KAGİDER, KOSGEB gibi kurumlar tarafından kadın girişimciliği desteklenmekte ve başlangıçtaki sermaye gereksinimini karşılamada el uzatılmaktadır. Farklı bazı kurumlar tarafından da verilen bu desteklerle kadınların iş hayatında yerlerini alması ve fikirlerini hayata geçirebilmeleri teşvik edilmektedir. Tutumluanne, Big Chefs gibi girişimler örnek olarak gösterilebilir. 

Sosyal Girişimcilik

Diğer türlerin aksine amacın kar elde etmek olmadığı girişim türüdür. Sosyal girişimciliğin amacı toplum içerisinde fark edilen sorunları azaltmak veya bu sorunları ortadan kaldırmaktır. Getirdiği fikirler ve değişimler ile sosyal girişimler toplumda ilerlemeye ve yaşam şartlarının gelişmesine yardımcı olduğu gibi yeni imkanlar da doğurabilmektedir. Örnek olarak adım sayısına göre bağış yaparak insanları spora teşvik etmek, ihtiyacı olan öğrencilerle burs verenler arasında bir iletişim kurmak gibi faaliyetler gösterilebilir.

Sanal Girişimcilik

Günümüzde internet hayatın her yerinde var olan ve her gün kullanılan bir teknoloji. Her alanda var olması da interneti büyük bir fırsat haline getiriyor. Doğru fikirler ve doğru kararlarla internet girişimleri büyük getiriler sağlayabilmekte. Başlangıç aşamalarında çok daha düşük bir sermaye gerektirdiği gibi giderler de diğer girişimcilik türlerine göre daha azdır. Bir diğer avantajı da çok büyük bir kullanıcı kitlesine kolay bir şekilde ulaşabilme gücüdür. E-ticaret siteleri sanal girişimlere örnek gösterilebilir.

Author

Okul ile ofis arasında gidip geliyor. Dijitali çok sever, kaliteli içeriğe bayılır.

Yorum Yap