Bu yazımızda Çocuk Gelişimi Bölümü hakkında bilgiler vereceğiz. Bölüm hakkında bütün sorulara cevap almak adına kaydırmaya devam edin.

Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir?

Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir?

Çocuk Gelişimi gerek ebeveynleri gerek Çocuk Gelişimi Bölümünü okumak isteyen adayları doğrudan ilgilendirmekte. Çünkü eğitim çocukken başlar ve bu süreçte de aile faktörünün önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz.

Çocuk Gelişimi Bölümü 2 yıl (önlisans) ve 4 yıl (lisans) süren eğitim programlarına sahiptir. Çocuk Gelişimi Bölümü örgün öğretim şeklinde eğitim verebileceği gibi ikinci öğretim olarak da önlisans ve lisans eğitimi verebilir. Ayrıca Çocuk Gelişimi Bölümü açık öğretim bölümüne katılan kişiler de mezuniyetlerinin ardından, diğer Çocuk Gelişimi Bölümü mezunları gibi Çocuk Gelişimci unvanına sahip olurlar.


Çocuk Gelişimi Bölümü her ne kadar çocuklara hitap ediyor gibi görünse de çeşitli yaş gruplarındaki bireyleri de doğrudan etkiliyor. Özellikle ebeveyn olmaya hazırlanan kişiler Çocuk Gelişimi Bölümü ile ilgili eğitim veya seminerlere katılabiliyor. Bu eğitimler sayesinde 0-18 yaş arasındaki çocukları anlamak daha da kolay bir hale geliyor.
Çocuk Gelişimi Bölümünü okumak isteyenler çocuklara karşı ilgi duymalı, onları sevmeli ve saymalı ve onların sorunlarına çözüm bulmayı kalpten istemelidir. Yoksa her meslekte olduğu gibi bu meslek grubunda da zorluklar yaşanabilir.

Çocuk Gelişimi Mezunları Ne İş Yapar?

Çocuk Gelişimi Mezunları Ne İş Yapar?

2 Yıllık eğitim süreci bulunan (önlisans) ya da 4 yıllık eğitim süresi bulunan(lisans) programlardan başarıyla mezun olan adaylar Çocuk Gelişim Uzmanı unvanını kazandıktan sonra çeşitli kamu kuruluşlarında veya özel sektörde çalışabilir. Çocuk Gelişimi Bölümü lisans programından mezun olanlar ise kendilerine ait bir kreş açabilir, burada personel olarak ya da idareci kadrosunda çalışabilir. Genel olarak kamu kurumlarına ait olan kreş, bakım evi, hastane, anaokulu gibi kurumlarda çalışma imkanlarına sahip olurlar.

 • Çocuk gelişimi mezunları, çocukların ruhsal bedensel ve zihinsel gelişmelerine katkıda bulunur, çocukların bireysel sorunlarına odaklanır ayrıca ebeveynlere çocukların yaşadığı sorunlar hakkında yardımcı olur.
 • Çocuk gelişimi mezunları; Kurumlara ve insanlara Çocuk Gelişimi hakkında bilgilendirme yapar ve danışmanlık hizmeti verir.
 • Korunması gereken çocuklara ya da bakım evlerinde kalan çocuklara duygusal destek verir.
 • Engelli ya da bir hastalığı olan çocuklara ve ailelerine danışmanlık hizmeti verir.
 • Çocukların psikolojik sorunları anlar ve bunları çözmek için çabalar. Aynı zamanda davranış bozukluğu olan veya bir hastalığı bulunan çocuklara nasıl davranılması gerektiği hakkında da kişilere danışmanlık hizmeti verir.

Çocuk Gelişimi Maaşları

Çocuk Gelişimi Maaşları

Son yıllarda bir çok adayın bu bölümü tercih etmesiyle Çocuk Gelişimi Bölümü Maaşları sıklıkla merak edilen bir konu olmuştur. Biz de kamuda çalışan ya da özel sektörde çalışan kişilerin ne kadar maaş aldığını bu yazımızda paylaşacağız.

Kamuda çalışan kişilerin maaşını etkileyen çeşitli unsurlar vardır. Örneğin kişinin çocuk sahibi olup olmaması, bekar olması, eğitim durumu, ek ders, sigorta gibi değişken faktörler kişilerin maaşını oldukça etkilemektedir. Kişilerin tecrübesi ve çalışma yılı arttığında maaşlar da doğru orantılı olarak artmaktadır. Kamuda işe yeni başlayan bir kişi için 3.000 ile 5.000 TL arasında maaş aldığını söyleyebiliriz. Kişinin kendini geliştirmesi, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminerler de maaşını arttıran faktörlerdir.

Özel sektöre baktığımızda ise bu rakamın genel olarak düşük olduğunu görürüz. Ancak kişinin çalıştığı yer tanınır ve saygın bir kurumsa devletten daha fazla maaş kazanma ihtimali söz konusudur. Genel itibariyle özel sektörde ise başlayan yeni mezun için çocuk gelişimi maaşları 2500-3000 TL arasında değiştiğini söyleyebiliriz. Kendi kreşini ya da bakım evini açan kişiler ise bu miktardan daha fazlasını kazanmaktadır.

Çocuk Gelişimi İş İmkanları

Çocuk Gelişimi İş İmkanları

Çocuk Gelişim Bölümünü bitirip Çocuk Gelişimi Uzmanı olan kişiler; kreşlerde, ana okullarında ve hastanelerde çalışabiliyor.
Çocuk Gelişimi Bölümü mezunları, mezuniyetlerinin ardından formasyon alarak kamu kurumlarında ya da özel sektörde okul öncesi öğretmeni olarak da çalışabiliyor.
Aynı zamanda okul öncesi eğitim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kız Meslek Liselerinde de çalışma imkanına sahip oluyor.

Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunları ;

Üniversitelerde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında akademik personel,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda,

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığında,

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatında idareci, danışman, uzman ve Çocuk Gelişimcisi, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde idareci, uzman, danışman ve Çocuk Gelişimcisi,

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde,

Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığında, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde,

Halk Eğitim Merkezlerinde,

Talim Terbiye Genel Kurulunda program hazırlayıcı ve denetleyici,

Sağlık Bakanlığı Anne Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Çocuk Gelişimcisi,

Hastanelerde çocukların yattığı servislerde ve hastane okullarında program koordinatörü ve Çocuk Gelişimcisi,

Resmi ve özel anaokullarında kurucu, idareci, uzman ve Çocuk Gelişimcisi,

Resmi ve özel, özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kurucu, idareci, uzman ve Çocuk Gelişimcisi gibi birimlerde çalışabilirler.

Çocuk Gelişimi Dersleri

Çocuk Gelişimi Dersleri

Çocuk Gelişimi Önlisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul ediliyor. Adaylar lisans programlarına ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile başvuru yapabiliyor. Bu yüzden bazı dersler programdan programa göre değişiklik değişiklik gösterebiliyor.
Çocuk Gelişimi Bölümü Dersleri; Iletişim Bilgisi, Sınıf Yönetimi, Psikoliji, Çocuk Sağlığı, Eğitim Bilimi, Çocuk ve Oyun, Çocuk Gelişiminde Davranışlar, Çocuk ve Drama, Aile Eğitimi, Çocukları Tanıma ve Değerlendirme, Kurum Uygulamaları gibi derslerdir. Üniversitenin son yılında öğrenciler genellikle staj yapar.

Çocuk Gelişimi Bölümü Hastanede Ne İş Yapar?

Çocuk Gelişimi Mezunları Hastanede Ne İş Yapar?

Hastanede çalışan çocuk gelişimci; Çocuk Gelişimi Polikliniğinde görevlendiriliyor.

Çocuk Gelişimi Polikliniğinde Yapılan Çalışmalar:

 • Tüm gelişim alanlarında (bilişsel, dil, psiko-sosyal, özbakım ve motor gelişim) çocuk gelişim çizelgesi hazırlamak ve gerekli takipleri yapmak,
 • 0-14 Yaş arasındaki çocukların gelişimi ve eğitiminde alınacak önlemler ve yardım yöntemleri çalışmaları yapmak,
 • Anne- baba eğitimi ve danışmanlığı yapmak,
 • Özel gereksinimi olan çocukların gelişim takibini yapmak
  Çocukların; sözel, kinetik, kişisel, sosyal, görsel, mantıksal, müziksel zekalarının geliştirilmesi,
 • Yatan çocuk bölümlerindeki hastalara gelişimsel ve eğitimsel etkinlik çalışmaları yapmak,
 • Beslenme yetersizliği konusunda ailelerin eğitimi ve yönlendirilmesi,
 • Davranış bozukluğu olan çocukların ailelerinin eğitimi ve yönlendirilmesi,
  Özel gereksinimi olan çocukların normal eğitim kurumlarına kaynaştırma( entegrasyon) çalışmaları için aile ve eğitimciler rehberlik yapmak,
 • Yeni doğan ilkel refleks tarama ve takibini yapmak,
 • Engeli çocuk ailelerine özel eğitim danışmanlığı ve yönlendirme çalışmaları yapmak,
  Sağlık kurulunda hekimlerle ekip çalışması yaparak, yapılan gelişim değerlendirmesine göre görüş ve önerilerini bildirmek.

Keşfet: Çocuk Gelişimi Bölümü Hastanede Ne İş Yapar?

Çocuk Gelişimi Bölümü Kaç Yıllık?

Çocuk Gelişimi Bölümü Kaç Yıllık?

Çocuk Gelişimi, 2 yıllık önlisans programı olarak ayrıca 4 yıllık lisans bölümü olarak eğitim vermektedir. Adayların genellikle önlisans bölümünü tercih ettiğini söyleyebiliriz.

Çocuk Gelişimi Bölümü Sözel Mi?

Çocuk Gelişimi Bölümü Sözel Mi?

4 Yıllık Çocuk Gelişimi bölümü Eşit Ağırlık puan türü (EA) ile öğrenci alıyor. İlk oturum olan TYT den sonra adayların AYT oturumuna girmesi gerekiyor. Adayların Matematik ve Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 testlerini çözmesi gerekiyor.

Çocuk Gelişimi Mezunları Okul Öncesi Öğretmeni Olabilir Mi?

Çocuk gelişimi bölümü mezunları, çocuk gelişimcisi unvanını alarak pedagojik formasyon ile okul öncesi öğretmenliği yapabilirler.

Keşfet: Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Keşfet: Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

E-Mail Listemize Kayıt Olmak İster Misin?
* gerekli alanlar
Size uygun olan seçeneği işaretler misiniz?

Yorum Yap