Teknolojinin gelişmesi ile birlikte biz insanlar kendimizi daha da sorgular olduk. Elimizde var olan kaynaklar, kitaplar ve adını çokça duymaya başladığımız testler bizler için birer yardımcı unsur. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise iş veya staj başvurusu yaptığımız şirketlerin bizlerden bazı kişilik ve karakter analizleri istemesidir.

İşte bu noktada adını sıkça duyduğumuz Myers&Briggs’in 16 kişilik testi karşımıza çıkar. Peki nedir bu 16 kişilik testi?

Tam adı Myers-Briggs Type Indicator olan ve MBTI olarak kısaltılan bu testi gelin daha yakından inceleyelim. Ama önce seni ücretsiz kişilik testimizi çözmeye davet ediyorum. Kişilik testimizle 16 kişilik tipinden hangisi olduğunu öğrenebilir, güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarabilir ve hangi meslek sana uygun öğrenebilirsin. Böylece kariyerinde seni başarıya götürecek işi yapabilirsin.

MBTI testine dayanan Toptalent kişilik testi o kadar kesin sonuçlar veriyor ki 16 kişilik testi kişilik tipin hakkında doğru bilgi edinmeni sağlıyor. Hemen 3 dakikalık kişilik testini çöz ve 16 kişilik tipinden hangisi olduğunu öğren!

16 Kişilik Testi (MBTI) nedir?

1940’lı yıllarda Isabel Myers ve Katharine Briggs tarafından bulunan ve ünlü psikiyatrist Carl G. Jung’un kişilik ve karakter analizlerinden esinlenerek hazırlanmış ve günümüzde dünyada en çok kabul görmüş bir kişilik çözümleme metodudur.

1960’lara kadar geliştirilmeye devam eden bu testi iki kadın ilk olarak arkadaşları üzerinde denemeye başlamışlardır. Testin asıl amacı, insanlara bünyesinde barındırdığı 16 adet kişilik tipinden birine sahip olduğunu anlatmaktır. Test boyunca zayıf ve güçlü yanlarını, sevdiğin ve sevmediğin tüm hareketleri, gelecekteki kariyer yönelimine kadar keşfetmeni sağlar. Bu süre boyunca belirli tarzlarda düşünmenden ve harekete geçmenden yola çıkarak Isabel Myers ve Katharine Briggs 4 adet tip kombinasyonunu bizlere sunmaktadırlar.

Her birine dikotomi de diyebileceğimiz bu tiplemeler; 

 • İçe dönüklük ve Dışa dönüklük (I/E): Kişinin kendisinde odaklanmayı tercih ettiği alanlar

– İçe dönükler daha sessiz kalmayı tercih eden genellikle yalnız veya az sayılı gruplarda olan tiplerdir. Çekingen ve düşüncelidirler.

– Dışa dönükler ise insanlarla iletişim kurmaktan hoşlanan, aktif ve genellikle kalabalık ortamlarda enerji kazanan tiplerdir. Açık sözlü ve atiktirler.

 • Algılama ve Sezgi (S/N): Bilgiyi işlemede tercih etme tarzı

– Sezgi ve sensörlerden oluşan bu tipte sezgiler beş duyu organımız ile algılayabildiğimiz tüm olayları bizlere anlatmaktadır. Gerçek hayatta pratik yapabildiğimiz olaylardır. Sezgiler ise daha soyut bir anlam ifade etmektedir. Daha çok his ve duygularımız ile karar verdiğimiz zamanladır. Hayal gücü ve yaratıcılık ile doğru orantılıdır.

 • Düşünmek ve Hissetmek (T/F): Karar almada tercih etme tarzı

– Düşünme zihnimiz ile karar verdiğimiz anlardır.
– Hissetmek ise kalp sesimiz ile karar verdiğimiz anlardır.

 • Yargılamak ve Algılamak (J/P): Dış dünya ile bağlantı tarzı

– Yargı düzenden, son dakika değişimlerden hoşlanmayan planlı tiplemedir. Algı ise daha esnek davranabilen fikir değişikliğine sıcak bakan tiplemedir.

Ardından testin diğer kısmında ise harfler ile MBTI kişilik farklılıkları karşımıza çıkmaktadır. 8 adet harften oluşan bu farklılıklar kombinasyona girerek bizlere 16 adet kişilik tipi sunmaktadır. Bu harfler;

 • I (İçe dönük)
 • E (Dışa dönük)
 • S (Duyumsayanlar- Sağduyulular)
 • N (Sezgilerini kullananlar)
 • T (Düşünenler)
 • F (Hissedenler)
 • J (Yargılayanlar)
 • P (Kavrayanlar)

Kombinasyon sonucu olarak ortaya ETNP, ISFJ vb. kişilik tiplerinin adları oluşur. 

16 Kişilik Testi (MBTI) nasıl yapılır?

Test halinde karşımıza çıkan sorular yaklaşık 100 adet ile karşımıza çıkmaktadır ve cevaplamanız 10-15 dakika sürmektedir. Zorunlu seçim yapman gereken bu sorular envanterin sonunda sizlerin kişilik analizini yaparak 16 adet tipten birine yerleştirir. Dört harfli bir kod verdikten sonra 16 adet tipten birinde kendi karakter analizini bularak okuyup, gelecekteki yönelimlerin hakkında yön vermeni sağlar. Test tamamen ücretsiz olup daha detaylı raporun sonucunu cüzi bir miktar karşılığında satın alabilirsin.

16 kişilik tipleri nelerdir?

Testi büyük bir dikkat, doğruluk ve sabır ile tamamladıktan sonra karşına 4 harfli bir kod çıkacaktır. Bu 4 harfli kod senin kişilik ve karakter analizini belirlemektedir. Farklı harflerin birleşimi ile karşına çıkabilecek bu kişilik tiplerini yakından tanımaya ne dersin? Toptalent kişilik testi kişilik tipini ücretsiz öğrenebilirsin.

İşte o kişilik tipleri ve ne anlama geldikleri!

1.      ESFJ (Sağlayan)

Karşısındakine duyarlı ve yardımına koşan kişiliklerdir. Sorumluluk bilinci yerinde ve vicdanı ile hareket ederler.  Duygusal açıdan uyumlu, enerjik ve çevresindekiler tarafından sevilirler. Empati yapabilme özelliğine sahiptiler. Karşısındaki ne hisseder düşüncesi ile sözlerini seçerler.

2.      ESFP (Sanatçı)

Çevresindekiler için birer enerji kaynağı olan bu tiplemedeki insanların hayattan zevk alma isteği en yüksek düzeydedir. Hayvanlar ve doğa ile iç içe olmayı seveler. Karşısına çıkan her şeyden eğlenme ve zevk alabilme gibi özelliklere sahip son derece pozitif insanlardır.

3.      ESTJ (Yönetmen)

Her türlü organizasyonda var olabilen, sorumluluk almada istekli ve liderlik özelliği taşıyan tiplerdir. Yönetilmekten çok yönetmekten hoşlanırlar. Düzen ve zamanlama onlar için son derece önemli unsurlardır. İşleri sistemleştirip metotlar kurmak taktikleri arasındadır. Zaman zaman beraberindekilere sert veya katı gelebilirler.

4.      ESTP (Girişimci)

Adrenalin duygusu yükseklerde olan ve bunu yaparken de elinden gelenin en iyisi olmasına özen gösteren enerjisi bol tiplerdir. Dış dünya ile etkileşimi yüksek ve eğlenceyi seven kişilerdir. Mantıkları ile hareket etmeyi sever, fazla planlama ve sınırlandırılmadan hoşlanmazlar. En yaygın kişilik tiplemelerinden biri olduğu öne sürülmektedir.

5.      ENFP (Şampiyon)

Yeni fikirler üreten, dışa dönük ve olasılıkları hep düşünen tiplemelerdir. Kişi merkezli yaratıcılığı olan bu kişilerin sıcak kanlılığı ve enerjileri karşısındaki insana hemen yansır. Kendi ile kalmayıpp diğer insanların da farkında olmadığı yönlerini keşfetmelerini sağlar.

6.      ENTP (Tartışmacı)

Zeki, sorgulayan ve vizyon sahibi kişilerdir. Merakları hiç bitmez ve her zaman yeniliğe açık bir tiplemedir. Çevresinde olup bitenleri, insanları ve sistemleri her daim inceler, sorgular ve fikir beyan ederler.

7.      ENTJ (Komutan)

Motivasyonu yüksek, değişimlere hızlı alışabilen tiplerdir. Verimsizliğe tahammülleri yokken bunu verimli hale getirmede üstlerine yoktur. Çözümler üretmeyi ve bunları kullandırmayı severler. Mantığın daha üst kademede yer aldığı bir kafa yapısına sahiptirler. Açık sözlü ve atik kişilerdir.

8.      ENFJ (Öğretmen)

İnsanlık için çalışan, vizyon sahibi ve yardımsever kişilerdir. İdealist ve öğretmeyi severler. Diğer insanlardaki keşfedilmemiş yönleri veya potansiyellerini fark ettirmek için çabalarlar. İnsan ve kişi bazlı gelişimlerden hoşlanırlar.

9.      INTP (Mimar)

Tasarımlar, mantıksal analizler ve teorilerden hoşlanırlar. Sistemsel ilerlerler. Birleştirici ve tamamlayıcı özelliğe sahiptirler. Karşısına çıkan her şeyin ardındaki dünyayı da düşünürler. İçe dönük ve sezgiseldirler. Strateji konusunda son derece yeteneklidirler.

10.  INFJ (Avukat)

Dürüst, yargılayıcı özelliğe sahip ve içe dönük kişiliğe sahip bireylerdir. Bireysel zorluklara çözüm üretme, yardım etme ve yaratıcı fikirler bulma konusunda son derece kabiliyetlidirler. Başkasının sınırlarını aşmasında yardım etmekten hoşlanırlar.

11.  ISTJ (Müfettiş)

Düşünen, algılayan ve yargılayan kişilerdir. Organizatör kişilikleri ağır basmaktadır. Temizliğe ve düzenli olmasına önem verirler. Her şey için bir kural belirler ve öyle ilerlemesi için çabalayan kişilerdir.

12.  ISTP (Zanaatkar)

Bu kişiler genellikle içe dönük tiplerdir. Mekanik sorunları çözerken zorlanmayan sistemsel hataları çoğu kişiden önce fark edebilme gibi özellikleri vardır. Pratik çözüm bulmak asıl hedefleri olurken olaylara daha mantıksal yaklaşırlar.

13.  INFP (Arabulucu)

İdealist, kendi değerlerine bağlı ve bunun ilerlemesi için çalışan tiplerdir. Olasılık onlar için çoğu şeyin önünde gelir. Daha iyi bir gelecek için gerçeğin peşinde koşarlar.

14.  INTJ (Fikir Babası)

İçerisinde bulundukları sistemleri, projeleri veya süreçleri analitik çözümler üreterek çözebilen kişilerdir. Gelişime açık ve çevresindekiler için geliştirici yollar bulma konusunda yeteneklidirler.

15.  ISFP (Besteci)

Çevresindekiler için her zaman neşeli, alçak gönüllü olarak anılan olumlu ve nazik kişilerdir. Hayatı esnek yaşarlar. Amacından çok sunduğu zevke bakan tiplerdir. Anda kalıp akışı yaşamaya devam ederler.

16.  ISFJ (Koruyucu)

His ve yargılama özellikleri yüksek olan tiplerdir. İçinde bulunduğu proje veya süreçlere sadık kalan ve uyum gösteren kişilerdir. Pratiktirler ve hayatta karşısına çıkabilecek tehlikelere karşı koruma iç güdüsüne sahiptirler. Çevresindekilere karşı şefkatli ve pozitif insanlardır.

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co’ya üye ol, Türkiye’nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.

Author

Yorum Yap